Logo
Mjesto provođenja: Kutina. Vrijeme provođenja: 01.07.2016. do 30.09.2016. Kategorija: Kultura.
Potraži slične inicijative.


Diafora Urban Festival

Projekt je namjenjen prvenstveno mladima koji žive u gradu Kutini i okolici te nemaju priliku posjetiti događaje koje bi željeli, a u Kutini takvih događaja nema. Izabrali smo tu ciljanu skupinu jer se Kutina smatra gradom mladih te je velik broj stanovništva (između 35 i 40 %) mlađe od 30 godina. Mladim ljudima u našem gradu nedostaje kvalitetan događaj gdje bi mogli provesti slobodno vrijeme na kvalitetan i produktivan način. Također ovaj projekt ne zaobilazi odrasle građane, turiste, volontere već sasvim suprotno - poziva iste na podršku i odaziv aktivnostima i ostalom sadržaju. Kao rezultat aktivnosti ovog projekta očekujemo podizanje Kutine kao grada mladih na još veću razinu. Takvu gdje će se moći reći da Kutina misli na mlađu populaciju i kvalitetu življenja te kvalitetu događaja koji se organiziraju. Također očekujemo promociju grada i navedenog projekta mladima i ostalim ljudima izvan grada Kutine, pa čak i izvan županije. Očekujemo veliki odaziv mladih te podršku ovog projekta kojim bi se riješilo pitanje većeg događaja u gradu.

Podrži

Uključi se kao aktivist ili vonter. Kontaktiraj inicijatore akcije i ponudi svoj angažman!

Za veću vidljivost ove akcije, podijeli informaciju o njoj putem društvenih mreža.