Logo
Mjesto provođenja: Zadar. Vrijeme provođenja: 01.03.2016. do 31.05.2016. Kategorija: Okoliš.
Potraži slične inicijative.


Bicikl – put prema održivom gradu

U ovoj građanskoj akciji koja je imala za cilj podići svijest ljudi o važnosti biciklističkog prometa u postizanju što kvalitetnijeg života, sudjelovao je veliki broj ljudi svih dobnih skupina. Akcija je koncipirana na način da se sastojala od seta više različitih događanja: tiskanje i dijeljenje informativnog i promotivnog materijala, organiziranje tribine, scenske predstave na temu održivog grada, akcije 'Dan bez auta', biciklijade i izložbe učeničkih radova. Na tribini održanoj u Muzeju antičkog stakla iznesena su iskustva u pokretanju različitih biciklističkih inicijativa koje bi vodile do većeg uvažavanja biciklista u prometu kao i poticanja ljudi da razmišljaju o prednostima bicikla kao prijevoznog sredstva. Učenici Prirodoslovno-grafičke škole su dali veliki doprinos u izvedbi scenske predstave i organiziranju izložbe, a oba događanja bilježe veliku posjećenost. Akcija je završila velikom biciklijadom „Grad pripada i nama“ u kojoj je sudjelovalo 500-ak građana

Large postavljanje izlo be2
Inicijator akcije

Prirodoslovno-grafička škola

Akciju podržava

Zaklada "Kajo Dadić"

Podrži

Uključi se kao aktivist ili vonter. Kontaktiraj inicijatore akcije i ponudi svoj angažman!

Za veću vidljivost ove akcije, podijeli informaciju o njoj putem društvenih mreža.