Logo
Mjesto provođenja: Kraljevica. Vrijeme provođenja: 11.01.2016. do 07.03.2016. Kategorija: Inkluzija.
Potraži slične inicijative.


Budi moja nonica

Centar je uz 18 volontera uspješno proveo akciju u kojoj je pažnja posvećena djeci korisnicima rehabilitacije te su uključeni umirovljenici, kroz radionice i druženja, stvorili emocionalnu i socijalnu bliskost s korisnicima s teškim tjelesnim i mentalnim oštećenjima. Svaki od volontera dobio je jednog od korisnika s čijom je dijagnozom i rizicima koji iz nje proizlaze upoznat u početku projekta. U sklopu aktivnosti s volonterima su održane edukacije o vrstama teškoće i rizicima, stupnjevima oštećenja kod djece, pričanje priča i razvoja slušne percepcije, dodira i taktilne percepcije, heliomarinske terapije. Postignuti rezultati bili su veći od očekivanih: samopoštovanje djece uključene u akciju je povećano, kroz strukturirane aktivnosti djeca s teškoćama u ustanovi su kontinuirano ponavljala određene pozitivne obrasce ponašanja te su razvila određene perceptivne i motoričke sposobnosti. S druge strane, umirovljenici su naučili pristupati i postupati s djecom s određenim dijagnozama, razvili su empatiju prema istima te su kvalitetno proveli slobodno vrijeme u volonterskom radu, a potaknut je i njihov osjećaj doprinošenja društvenoj zajednici i njenim najpotrebitijim članovima. Projektom je ojačana izvaninstitucionalna podrška osobama s posebnim potrebama te se potaknulo promicanje imidža tolerantne i moderne lokalne zajednice koja može poslužiti kao primjer dobre prakse.

Podrži

Uključi se kao aktivist ili vonter. Kontaktiraj inicijatore akcije i ponudi svoj angažman!

Za veću vidljivost ove akcije, podijeli informaciju o njoj putem društvenih mreža.