Logo
Mjesto provođenja: Bilje. Vrijeme provođenja: 01.03.2020. do 31.05.2020. Kategorija: #našepriče.
Potraži slične inicijative.


Centar za edukaciju i informiranje potrošača

Kampanja #srdačnohrana koju naša organizacija provodi s ciljem smanjenja bacanja hrane u trenutcima kada građani obavljaju prekomjernu kupnju namirnica koje neće iskoristiti dobila je posve novo značenje. Skladištenje prekomjerne količine hrane doprinosi bacanju te sprječava starije i druge ranjive skupine da kupuju hranu koja im je potrebna, ali i stvara dodatni okolišni teret. Sa posebnim naglaskom na solidarnost i humanost prilagodili smo naše aktivnosti trenutnoj situaciji kako bi što više građana informirali o važnosti planirane kupovine, skladištenja i doniranja hrane. Tijekom travnja ćemo krenuti sa virtualnim laboratorijima održivog kuhanja u suradnji sa nutricionisticom Dianom Gluhak Spajić koje će građani moći uživo pratiti putem naše facebook stranice i postavljati sva pitanja vezana uz odabir, kupovinu i skladištenje namirnica u vremenu kada rjeđe odlazimo u nabavku. Kako je tijekom trenutne situacije na društvenim mrežama pokrenut niz grupa solidarne razmjene, potičemo građane da ako nešto ne mogu iskoristiti do roka trajanja doniraju drugima u svojim lokalnim zajednicama. U nadi da će neiskorištena hrana nakon završetka ove situacije iz naših smočnica završiti u humanitarnim organizacijama, a ne u otpadu.

Podrži

Uključi se kao aktivist ili vonter. Kontaktiraj inicijatore akcije i ponudi svoj angažman!

Za veću vidljivost ove akcije, podijeli informaciju o njoj putem društvenih mreža.