Logo
Mjesto provođenja: Zagreb. Vrijeme provođenja: 01.03.2020. do 31.05.2020. Kategorija: #našepriče.
Potraži slične inicijative.


Hrvatski savez slijepih

U Hrvatskom savezu slijepih rano je uočena potreba brze reakcije i prilagođavanja rada stručne službe s obzirom na epidemiju koronavirusa COVID-19 i činjenicu da slijepe osobe pripadaju iznimno ranjivoj i marginaliziranoj populaciji. Iskustvo nas uči da u situacijama neposredne ugroze, osobe s invaliditetom često ostanu zaboravljene, stoga je Savez od samih početaka i prvih komunikacija koje je prema javnosti usmjeravao Nacionalni stožer civilne zaštite, započeo s pripremom za prilagođen način rada, osobito u aspektu pravovremenog informiranja 27 udruga članica te samih članova i korisnika, kako bi im kontinuirano bila pružana podrška i prilagođene socijalne usluge. Rad stručne službe Saveza organiziran je u dijelu u kojem je bilo moguće od kuće, te se pri tome informacije prema udrugama članicama kontinuirano pružaju putem službenih dopisa, elektroničkom poštom i telefonom, te članovima i drugim korisnicima putem web stranice i službenog profila na društvenoj mreži Facebook, uz također dostupne djelatnike stručne službe putem e-maila, telefona i mobitela. Na svojim mrežnim stranicama Savez redovito objavljuje i ažurira sve važne informacije, dokumente i poveznice, vezano uz postupanja u cilju prevencije širenja zaraze virusom COVID-19, kao i preporuke o specifičnim mjerama zaštite za članove. Rad od kuće uz dostupnost tehnologija i stručnost informatičkog djelatnika Službe, koji je uspostavio pristup zajedničkoj bazi podataka (public) te službenim računima elektroničke pošte, omogućili su fleksibilnost i mogućnost nastavka obavljanja tekućih poslova, od administrativne provedbe projekata, prijave novih projektnih koncepata, izvještavanja ugovornih tijela i ispunjavanja obrazaca u vezi s novonastalom situacijom, do rada s članstvom u skladu s epidemiološkim preporukama. Usluge videće pratiteljice, koja trenutno ne pruža uslugu pratnje zbog preporuka o ograničenom kretanju i održavanju socijalne distance, prilagođene su na pružanje usluge dostave živežnih namirnica i lijekova za osobe s oštećenjem vida koje žive same te su u potrebi na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije. U radu sa strankama koji se odvija telefonski ili putem elektroničke pošte, kontinuirano je pružanje informacija o pravima i mogućnostima, psihološka podrška i odgovaranje na druge upite. Dodatan izazov predstavljaju i posljedice potresa koji je pogodio Zagreb 22. ožujka 2020., budući da je zgrada Hrvatskog saveza slijepih u Draškovićevoj 80 pretrpjela znatne štete, te su prostorije same stručne službe na 1. katu značajno oštećene. U navedenoj situaciji unutar 24 sata je organizirana sanacija šteta kako bi se prevenirala daljnja oštećenja i otklonila ugroza za građane zbog oštećenja na fasadi i krovištu zgrade. Savez, u suradnji s temeljnim udrugama članicama, ostalim institucijama koje skrbe o osobama s invaliditetom, članovima i njihovim obiteljima te drugim dionicima, poduzima aktivnosti u svrhu osiguranja uvjeta za rad i sigurnost, uz uvažavanje svih specifičnih potreba osoba s oštećenjem vida.

Large hss
Inicijator akcije

Branimir Š

Podrži

Uključi se kao aktivist ili vonter. Kontaktiraj inicijatore akcije i ponudi svoj angažman!

Za veću vidljivost ove akcije, podijeli informaciju o njoj putem društvenih mreža.