Logo
Mjesto provođenja: Zagreb. Vrijeme provođenja: 01.07.2016. do 31.10.2016. Kategorija: Edukacija.
Potraži slične inicijative.


Mlade žene žele raditi

Projekt obuhvaća aktivnosti: 1. Klubovi zapošljavanja NEET mladih žena, 2. Kampanja za NEET mlade i 3. Izobrazba o radničkim o socijalnim pravima. 1. Klubovi za zapošljavanje NEET mladih žena za cilj imaju edukaciju i osnaživanje mladih NEET žena za aktivnije sudjelovanje na tržištu rada. Mlade NEET žene – 20 mladih žena iz NEET skupine proći će Klubove za zapošljavanje NEET mladih žena čime će steći znanja i vještine za aktivnije sudjelovanje u procesu traženja posla. Projektom će se dugoročno doprinijeti podizanju kvalitete života mladih kroz provedbu edukativnih programa te rad s mladima koji nisu u sustavu obrazovanja i osposobljavanja te koji nisu zaposleni (NEET) čime će se zadovoljiti potreba za usmjeravanjem i pružanjem pomoći mladima koji su se našli u toj kategoriji s posebnim naglaskom na mlade žene. Naime, prema europskom iskustvu najveću prijetnju da završe u NEET skupini jesu žene, zbog raznih strukturnih prepreka na koje nailaze u svijetu rada, zbog kojih se odlučuju da odustanu od obrazovanja ili radnog odnosa te se posvećuju porodici i kućanstvu, čime se dodatno onemogućava emancipacija. Provedba Klubova za zapošljavanje NEET mladih žena osnažit će polaznice za aktivno traženje posla te im dati nova znanja i vještine. Radit će se na temelju Kurikuluma koji je CESI objavio za rad s tom ciljanom grupom. Putem medija šira javnost je informirana o specifičnom položaju NEET mladih žena na tržištu rada kao i preko web portala i Facebooka CESI i Radnica.org. 2. Kroz provođenje aktivnosti kampanje za mlade što uključuje javnu tribinu te zagovaranje putem tiskanih materijala, društvenih mreža i web stranica građani i građanke će biti uključeni u provođenje projekta s ciljem informiranja i podizanja javne svijesti o Garanciji za mlade, radničkim pravima te o specifičnom položaju mladih NEET žena u svijetu rada. Šira javnosti će o projektu biti informirana putem medija. Medijska promocija će uključiti upoznavanje javnosti s pitanjem implementacije Garancije za mlade te položajem mladih žena u svijetu rada. Pozivi na javni događaj upućuje se tiskanim medijima, radiju i televizijama. Informacije o projektu i njegovim postignućima bit će objavljene na web stranici CESI te na društvenim mrežama Radnica. Jednako tako projekt će se kontinuirano promovirati kroz Libela.org te će biti objavljeno najmanje 5 članaka koji problematiziraju položaj NEET mladih žena na tržištu rada. Ciljana publika portala su upravo mlađe žene, a sam portal na mjesečnoj razini ostvaruje oko 25.000 posjeta. Predstavnici lokalne i/ili regionalne samouprave kao i nacionalnih vlasti sudjelovat će na javnoj tribini. Bit će pozvani predstavnici iz Grada Zagreba (relevantni su oni odjeli koji se bave mladima, zapošljavanjem, gospodarstvom, ruralnim razvojem i ravnopravnošću spolova).Uz njih, sudjelovat će i youth workers odnosno osobe koje se bave mladima. Time će barem 20 relevantnih dionika s različitih razina biti informirano o problemima s kojima se mlade žene susreću u svijetu rada te će imati priliku kreirati rješenja za daljnji rad na povećanju zapošljavanja mladih te poboljšanje položaja mladih žena. Lokalna zajednica bit će kroz kampanju za NEET mlade informirana o Garanciji za mlade, radničkim pravima te o specifičnom položaju mladih žena u svijetu rada. 3. Individualno psihološko i pravno savjetovanje; mladi će dobiti osnovna znanja o radničkim pravima i obvezama te ravnopravnosti spolova na radnom mjestu što je od velike važnosti prilikom stupanju u radne odnose, kako bi se mladi mogli zaštiti od diskriminacije te pravovremeno reagirati na kršenje radnih prava što je posebno važno za mlade žene koje se, uz sve navedeno, često suočavaju i sa spolnim uznemiravanjem te su općenito u nepovoljnijem položaju. Istovremeno, mladima će biti dostupno i pravno savjetovanje putem portala Radnica.org, e-mail adrese ili telefona. Sve ovo dugoročno doprinosi boljoj informiranosti mladih i njihovoj većoj spremnosti za aktivno sudjelovanje u svijetu rada.

Podrži

Uključi se kao aktivist ili vonter. Kontaktiraj inicijatore akcije i ponudi svoj angažman!

Za veću vidljivost ove akcije, podijeli informaciju o njoj putem društvenih mreža.