Logo 16bc07612338125970fcc844dc3eb8d27316e552b41481f99586784f73ff2e11
Mjesto provođenja: Bjelovar. Vrijeme provođenja: 01.07.2016. do 31.10.2016. Kategorija: Inkluzija.
Potraži slične inicijative.

Pjesme moga kraja

U okviru radionice bit će osnivanje i rad pjevačkoga zbora. Aktivnost smo odabrali zato što se kod sudionika u radu pjevačkog zbora budi interes, razumijevanje i poštovanje prema umjetničkom i općem kulturnom stvaralaštvu te se razvija smisao i potreba za lijepom umjetnošću i kulturno-sadržajnim životom. Time se razvija estetski osposobljena kompletna osoba koja će željeti svoje slobodno vrijeme ispuniti kulturno-zabavnim sadržajima. Pjevanjem u zboru izražava se radost i prenosi dobro raspoloženje. Zborsko pjevanje pojačava osjećaj pripadnosti određenoj skupini koja na isti način izražava neko glazbeno djelo. Sudionici dijele zadatke i obveze te pri tom razvijaju osjećaj odgovornosti, ali i samopotvrđivanja. Tijekom tri mjeseca, stručni suradnik i voditelj aktivnosti realizirat će sljedeće komplekse i teme: I. UVOD U ZBORNO PJEVANJE − osnivanje pjev. zbora, izbor sudionika − provjera glasovnih sposobnosti − odabir i formiranje grupa za višeglasno pjevanje − anketiranje polaznika i usaglašavanje izbora kompozicija prema željama i mogućnostima − upoznavanje s notnim tekstom i partiturama − formiranje zborskog višeglasja i zajedničko izvođenje kompozicije − zajedničko slušanje već snimljenog glazbenog djela − učenje pjesme po sluhu. II. "PJESME MOGA KRAJA" − upoznavanje skladbi bjelovarskog kraja; odabir skladbe i raspodjela sudionika po glasovima − izvođenje zborskih pokusa − upjevavanje i razvoj tehnike pjevanja − promjena tonaliteta za pjesme upjevavanja − unaprjeđenje tehnike pjavanja – vježbe disanja − samostalno izvođenje svog dijela kompozicije − razvoj samopouzdanja − razvijanje izgovora teksta u pjesmi − uvježbavanje interpretacije skladbe − uvježbavanje skladbe uz instr. pratnju − izlučivanje i poticanje pojedinca za samostalno izvođenje glazbenih djela − učestalo ponavljanje dionica do zadovoljavajuće interpretacije − uvježbavanje koreografije i scenskog izraza − razvijanje koordinacije pokreta i slijeđenje glazbenog ritma pokretom tijela.

Podrži

Uključi se kao aktivist ili vonter. Kontaktiraj inicijatore akcije i ponudi svoj angažman!

Za veću vidljivost ove akcije, podijeli informaciju o njoj putem društvenih mreža.