Logo
Mjesto provođenja: Poreč. Vrijeme provođenja: 01.03.2016. do 31.05.2016. Kategorija: Inkluzija.
Potraži slične inicijative.


Škola - siguran prostor za LGBT srednjškolce/ke

Akcija je obilježila IDAHOT 2016 – Međunarodni dan protiv homofobije i transfobije aktivnostima u kojima je sudjelovalo 250 srednjoškolaca/ki u Poreču. Organizirana je edukacija o povijesti borbe za LGBT ljudska prava i edukacija o važnosti vidljivosti LGBT osoba, toleranciji, prihvaćanju, out-anju i povorkama ponosa. U program je uključen i tematski stand-up show koji humorom ruši predrasude o LGBT osobama te razgovaraona s LGBT aktivistima/kinjama kojima su srednjoškolci/ke izravno postavljali pitanja koja su ih zanimala. Izrađena je i informativna brošura o sigurnom prostoru za LGBT učenike koja je podijeljena profesorima/icama. Na taj način povećano je znanje učenika o LGBT osobama te ih se težilo senzibilizirati za prihvaćanje različitosti kroz edukaciju i informiranje, a na koncu je stvoren i sigurniji prostor za LGBT srednjoškolce/ke u srednjim školama u Poreču kroz informiranje profesora/ica o načinima na koje mogu u svojoj školi stvoriti sigurnu okolinu za LGBT srednjoškolce/ke. Dodatne aktivnosti, poput organizacije izložbe i tribine otvorene za građanstvo, obogatile su akciju. Sa šest volontera i preko 300 uključenih građana, čitava je akcija doprinijela općem prihvaćanju i vidljivosti LGBT osoba.

Podrži

Uključi se kao aktivist ili vonter. Kontaktiraj inicijatore akcije i ponudi svoj angažman!

Za veću vidljivost ove akcije, podijeli informaciju o njoj putem društvenih mreža.