Logo
Mjesto provođenja: Osijek. Vrijeme provođenja: 01.04.2016. do 30.09.2016. Kategorija: Edukacija.
Potraži slične inicijative.


Superseniori-superheroji

"Projekt ima za cilj informirati i povećati znanje osoba starije životne dobi o potencijalnim rizicima od ozljeđivanja i načinima prevencije istih u svrhu očuvanja zdravlja starijih osoba i poboljšanja kvalitete njihova života. Aktivnosti projekta provedene su u partnerstvu s Maticom umirovljenika Osijek jer su većim dijelom usmjerene na osobe treće životne dobi. Kako bi se ostvario navedeni cilj bilo je potrebno izraditi program edukacije starijih osoba usmjeren na jačanje vršnjačke i međugeneracijske podrške. Za izradu programa oformljen je stručni tim (socijalna radnica i liječnica obiteljske medicine). Izrađeni je program predstavljen članovima Matice umirovljenika te je odabrano ukupno 13 osoba koje su sudjelovale u edukaciji o programu prevencije ozljeđivanja starijih osoba. Edukacija je tijekom lipnja i srpnja 2016. godine održana u 5 modula u trajanju od ukupno 20 sati, a završetkom edukacije, sudionici su osposobljeni za pružanje vršnjačke podrške starijim osobama. U praktični dio edukacije uključeno je ukupno 13 mladih volontera Crvenog križa Osijek koji su sudionicima pomogli u svladavanju praktičnog znanja iz područja pružanja prve pomoći, a u cilju međugeneracijske podrške starijim osobama, ali i stjecanja samopouzdanja mladih za aktivno sudjelovanje u radu sa starijima. Kako bi se osiguralo provođenje usmjerenih aktivnosti i prenošenje stečenoga znanja tijekom rujna je provedeno 4 pilot radionice u podružnicama Matice umirovljenika za voditelje podružnica Matice i druge članove. Radionice su zajednički organizirali i proveli mladi volonteri Crvenog križa i educirane osobe treće životne dobi. Korisnici projekta sudjelovali su i u organizaciji javne manifestacije obilježavanja Svjetskog dana prve pomoći na kojoj su prezentirali stečena znanja te se na taj način dodatno utjecalo na podizanje razine svijesti stanovništva o nužnostima informiranja o načinima suzbijanja rizika od ozljeđivanja u osoba starije životne dobi. Tijekom projekta izrađena je i interaktivna brošura (knjižica) koja će se distribuirati ciljanoj skupini, na kojoj su informacije o očuvanju zdravlja osoba starije životne dobi, a postoji mogućnost dodatnog upisivanja važnih telefonskih brojeva, praćenja vlastitog zdravstvenog stanja i sl. "

Large cko
Inicijator akcije

Crveni križ Osijek

Akciju podržava

Zaklada "Zajednički put"

Podrži

Uključi se kao aktivist ili vonter. Kontaktiraj inicijatore akcije i ponudi svoj angažman!

Za veću vidljivost ove akcije, podijeli informaciju o njoj putem društvenih mreža.