Logo 16bc07612338125970fcc844dc3eb8d27316e552b41481f99586784f73ff2e11
Mjesto provođenja: Zagreb. Vrijeme provođenja: 01.02.2016. do 31.05.2016. Kategorija: Okoliš.
Potraži slične inicijative.

Tranzicija u Maksimiru: kružna ekonomija „milo za drago"

Akcija je usmjerena na inspiriranje, poticanje, osposobljavanje, povezivanje i podršku građana za aktivnu participaciju i samoorganiziranje u lokalnim zajednicama u kontekstu ekonomskih, ekoloških i društvenih problema te pronalaženje lokalnih rješenja za lokalne probleme. Glavni cilj ove akcije bio je organizirano okupljanje građana oko tranzicijske inicijative Maksimir koja u suradnji sa Centrom za Kulturu i Informacije Maksimir predlaže i educira o održivim i praktičnim modelima i vještinama korisnim za svakog pojedinca. Specifični ciljevi bili su promoviranje građanskog samoorganizacije u inicijative koje potiču prelazak tj. „tranziciju“ na održivi način života. Cilj sajmova razmjene koji su bili glavna tema ove građanske akcije je poticanje solidarnosti među građanima svih generacija i uz volontersko razmjenjivanje resursa kao što su odjeća, obuća, knjige, igračke te razmjena korisnih informacija i poticanje zajedništva. Zajedništvo se promoviralo i kroz poslovnu suradnju i poticanjem društvenog poduzetništva.Socijalna zadruga Humana Nova iz Čakovca izradila je velike torbe s logotipovima koje su podijeljene volonterima i izravnim korisnicima na tomboli kao simbol solidarne razmjene i stvaranje lokalnih alternativa novcu. U suradnji s učeničkom zadrugom „Naš Jordanovac“ održavana je radionica uzgoja bilja u stanu čime je promovirano međugeneracijsko volonterstvo. Krajnji cilj ove akcije bio je povećanje broja tranzicijskih inicijativa i razmjene vještina među korisnicima koji su poticali na samoorganizaciju većeg broja sajmova u narednom periodu i tako učvrstili bazu tranzicijske inicijative u Gradskoj četvrti Maksimir.

Podrži

Uključi se kao aktivist ili vonter. Kontaktiraj inicijatore akcije i ponudi svoj angažman!

Za veću vidljivost ove akcije, podijeli informaciju o njoj putem društvenih mreža.