Logo
Mjesto provođenja: Osijek. Vrijeme provođenja: 01.04.2016. do 30.09.2016. Kategorija: Inkluzija.
Potraži slične inicijative.


Volontiranjem pomažem drugima i sebi

Matica umirovljenika Grada Osijeka već godinama uspješno brine o velikom broju osoba starije životne dobi. Provodili smo različite programe i projekte prilagođene potrebama starije životne dobi u suradnji s mnogim partnerima, Gradom i Županijom. Budući da se broj umirovljenika svake godine na području Osječko-baranjske županije povećava uvidjeli smo potrebe za novim aktivnostima. Željeli smo kroz nove projekte više aktivno uključiti naše članove i tako pokazati da bez obzira na svoje godine mogu doprinijeti zajednici i društvu općenito. Posljednjih nekoliko godina  volontiranje starijih osoba postaje značajan oblik aktivnog starenja i način borbe protiv socijalne isključenosti koja je nerijetko rizik za ovu dobnu skupinu. Starije osobe danas su boljeg zdravlja, žive dulje te imaju više mogućnosti . Motivacija starijih volontera proizlazi iz želje za  napretkom, za pomaganjem. Oni su osobita skupina volontera koja može mnogo ponuditi , čije smo karakteristike uočili  te želimo  njihove potencijale kroz razne aktivnosti udruge iskoristiti. Cilj nam je spriječiti socijalnu isključenost starijih osoba kroz razvoj volonterskog programa za starije jer će sudjelovanjem u programu biti aktivni, imat će motivaciju i želju za napretkom, iskoristit će svoja znanja i vještine. Njihovim osposobljavanjem udruga će dobiti između 10 i 15 kvalitetnih osoba koje mogu prenijeti svoja znanja osoba starije životne dobi, korisnicima udruge . Volonteri će na taj način doprinijeti osnaživanju udruge a ponajviše će imati utjecaj na veliki broj korisnika udruge.  Oni će korisnicima prenositi usvojena znanja i vještine, pomagati im i educirati ih ,informirati o svim uslugama udruge, te na taj način povećati kvalitetu života korisnika,osoba starije životne dobi a ujedno i spriječiti njihovu socijalnu isključenost a povećati njihove aktivnosti u društvu.Unutar usluge dnevnog boravka organizirat ćemo obuku za 15 volontera , naših članova različitih znanja i vještina koji će proći volonterski program. Za njih ćemo provesti edukacije o zakonskom obliku volontiranja, ugovorima o volontiranju, praćenju rada volontera te zahvali i nagrađivanju volontera . Cilj nam je uspostaviti sustav volontera u Udruzi , koji će sudjelovati u projektnim aktivnostima Projekta. Ujedno ćemo nakon završetka obuke za volontere, za njih provesti razne radionice kako bi usvojili nova znanja i vještine koje će oni prenijeti na 90 naših korisnika. Ujedno će podijeliti oko 2700 informativnih letaka svim našim korisnicima i na taj način ih upoznati sa svim uslugama koje naša udruga pruža osobama starije životne dobi. Partneri i dionici će za naše volontere provesti razne radionice i  educirati ih iz područja zdrave prehrane, prava pacijenata, informatičke naobrazbe i korištenja pametnih telefona

Podrži

Uključi se kao aktivist ili vonter. Kontaktiraj inicijatore akcije i ponudi svoj angažman!

Za veću vidljivost ove akcije, podijeli informaciju o njoj putem društvenih mreža.