Logo
Mjesto provođenja: Karlovac. Vrijeme provođenja: 01.03.2016. do 01.06.2016. Kategorija: Okoliš.
Potraži slične inicijative.


Zemlja je zlato

"Udruga PAN uključila je troje svojih volontera kako bi osmislila i provela akciju u kojoj je na koncu sudjelovalo 132 djece i mladih te 67 odraslih osoba, dvostruko više od predviđenog. Akcija se sastojala od niza edukativno – kreativnih radionica na temu korisnosti odvajanja organskog otpada te značajnoj ulozi humusa u permakulturi, koje su se u početku planirale održavati samo u školama, no prošireni interes nakon promocije i poziva na uključivanje u akciju proširio je doseg akcije i na korisnike karlovačkog Centra za beskućnike te javnost koja je imala priliku pridružiti se javnoj radionici. Umjesto planiranih pet, tako je održano osam radionica koje su uključivale prezentaciju o značenju kompostiranja u okviru zaštite okoliša te o praktičnoj primjeni humusa. Drugi, praktični dio ciklusa radionica održan je po završetku svake edukacije, a uključivao je izradu kompostera s kalifornijskim glistama. Tako je sada zajednica bogatija za 6 funkcionalnih kompostera: uključene škole imaju svoje vlastite kompostere o kojima se brinu učenici koristeći znanje usvojeno na radionicama i na redovnim satima, a po jedan komposter imaju i korisnici gradskih vrtova, Centar za beskućnike u Karlovcu, a najvažnije od svega jest da je unutar zajednice podignuta svijest o važnosti kao i praktičnim načinima očuvanja kvalitete i bogatstva tla pružanjem pozitivnog primjera lokalnoj zajednici kroz uključivanje građana u akciju, medijsku promociju akcije, prezentaciju rezultata provedenih radionica i dijeljenje edukativnog materijala."

Podrži

Uključi se kao aktivist ili vonter. Kontaktiraj inicijatore akcije i ponudi svoj angažman!

Za veću vidljivost ove akcije, podijeli informaciju o njoj putem društvenih mreža.