"Davanje nije samo u novcu, svatko može pokloniti svoje vrijeme, znanje, ideju i dobru volju.“

Large 119910469 3238127019610912 3281273747114077726 n

Zaklada Srce grada Osijeka je osnovana 2015. godine sa svrhom pomoći obiteljima slabijeg imovinskog stanja i djeci iz tih obitelji, obitelji slabijeg imovinskog stanja samohranih roditelja i djece iz tih obitelji kao i djeci bez roditelja i djeci bez roditeljske skrbi. Cilj osnivanja Zaklade je premošćivanje razlika u imovinskom stanju obitelji i djece iz obitelji slabijeg imovinskog stanja te pružanja jednake šanse kroz potpore u novcu, stvarima i korištenju kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih sadržaja, kao druge oblike potpora utvrđene općim aktima Zaklade. Rad zaklade predstavio nam je upravitelj Zaklade mr.sc. Romano Kristić. Upravni odbor Zaklade: Vladimir Ham, predsjednik, Jadranka Nikolov, zamjenica predsjednika, David Krmpotić, Zvonko Horvat i Bruno Zorić, članovi.


Koji su izvori prihoda Vaše Zaklade? U koje projekte, programe ili programska područja ulažete najviše svojih sredstava? Tko su Vaši korisnici?


Slijedeći trendove nekih drugih većih gradova, ali prije svega potrebe svojih sugrađana, Gradsko vijeće Grada Osijeka 15. veljače 2015. donijelo je Odluku o osnivanju Zaklade "Srce grada Osijeka". Osnivač Zaklade je Grad Osijek, a osnovana je, prije svega, kako bi se pomoglo obiteljima slabijeg imovinskog stanja i djeci iz tih obitelji, obitelji slabijeg imovinskog stanja samohranih roditelja i djece iz tih obitelji kao i djeci bez roditelja i djeci bez roditeljske skrbi. Iako Grad, umjesto zakonski obveznih 5 milijuna kuna, godišnje izdvaja 25 milijuna za socijalne programe, ovo je dodatna vrijednost i način pomoći građanima koji su u potrebi. Svrha Zaklade ostvaruje se kroz potpore u novcu, stvarima i korištenju kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih sadržaja, kao i druge oblike potpora utvrđene općim aktima Zaklade. Uz osnivački ulog Grada Osijek, a u iznosu od 30.000 kuna, gradski vijećnici, dužnosnici i djelatnici Gradske uprave, na čelu s gradonačelnikom kao i građani, poduzetnici, trgovačka društva i dr. povremeno ili redovito doniraju, a Grad Osijek kao osnivač obvezao se godišnjim uplatama u iznosu od najmanje 50.000,00 kuna podržavati rad Zaklade. Zakladi mogu pristupiti kao članovi i podupiratelji pravne i fizičke osobe koje prihvati Upravni odbor Zaklade i koje potpisom pristupnice preuzmu prava i obveze utvrđene aktom o osnivanju, Statutom i drugim aktima Zaklade. Sve funkcije u Zakladi su počasne i bez naknada, sav prikupljeni novac usmjerava se na stipendiranje studenata. Godišnje Zaklada nudi 30 stipendija, svaka ukupne vrijednosti 18.000,00 kn. Korisnici su redovni studenti i studentice Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku te redovni studenti i studentice koji studiraju na području Republike Hrvatske studijski program kojeg nema u programu studiranja na Sveučilištu J.J. Strossmayera Osijek i koji ispunjavaju sljedeće uvjete: - da su državljani Republike Hrvatske s neprekidnim prijavljenim prebivalištem na području Grada Osijeka u trajanju od najmanje 2 godine neposredno do dana podnošenja prijave na Javni natječaj - da prosječni mjesečni prihod ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu zajedničkog kućanstva obitelji ne prelazi iznos od 2.000,00 kuna i da prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva obitelji ili djeteta iz te obitelji u zadnja tri mjeseca prije podnošenja prijave za stipendiju ne prelazi iznos od 2.000,00 kuna - da su upisani u akademsku godinu bez ponavljanja godine - da nisu korisnici neke druge stipendije, ili slične novčane potpore iz nekog drugog izvora.


Koja su do sada najveća postignuća Vaše Zaklade i na što ste najviše ponosni?


Zaklada je do sata stipendirala više od 130 studenata, nudi jednu od najatraktivnijih stipendija na području grada Osijeka, Zaklada je aktivna u zajednici, ostvaruje suradnju sa drugim zakladama i provodi zajedničke programske aktivnosti. Zaklada traži izvrsne, motivirane studente sa željom za uspjehom, koji će redovito izvršavati sve obveze tijekom studiranja i uredno izvršavati studijske obveze, prihvaćati obaveze aktivnog sudjelovanja po pozivu Zaklade u minimalno dvije aktivnosti Zaklade tijekom akademske godine 2020./2021. i svojim znanjem i iskustvima doprinositi realizaciji ideja, svrhe i ciljeva Zaklade. Korisnik stipendije u vrijednosti 18.000,00 kn će imati obvezu i prihvatiti mogućnost odrađivanja praktičnog usavršavanja u trajanju minimalno 80 sati kod poslodavaca koji budu iskazali interes za suradnju sa Zakladom kao i obvezu povrata isplaćene stipendije zbog neopravdano ne položenih minimalno 20% ispita sa upisane akademske godine 2020./2021. Vizija: najkompletnija i najpoželjnija stipendija koja će stipendistima osiguravati financijsku sigurnost, pomoć u stručnom i znanstvenom radu, plaćenu praksu i bolju mogućnost zapošljavanja. Zaklada „Srce grada Osijeka“ za svaku godinu donosi Plan rada u kojem utvrđuje aktivnosti, te potrebne resurse i ciljeve koji se time postižu. Aktivnosti predviđene Planom rada su u skladu sa strateškim ciljevima i utemeljene u godišnjem financijskom planu Zaklade. Plan rada za 2021. Facebook stranica Zaklade


Prema Vašem mišljenju, koji su najveći problemi zakladništva u Hrvatskoj?


Osijek ima dugu filantropsku povijest, zakladništvo u Hrvatskoj nije dovoljno prepoznato, nedovoljno ga javnost razlikuje od udruga, ali uz kvalitetan i požrtvovan rad situacija polako ide ka boljem. Istraživanja kažu da hrvatske zaklade imaju problema s namicanjem donacija kojima bi povećale osnovnu imovinu, a koja bi poslije davala prihode za ostvarivanje svrhe zaklade. Zaklade uglavnom ne vode politiku uvećavanju osnovne imovine. Većina zaklada nema respektabilnu osnovnu imovinu pa prikuplja sredstva za ostvarivanje svrhe, uglavnom od građana i gospodarskih subjekata.


Kako ste prebrodili izazove u 2020. godini: pandemiju COVID-19 i zemljotrese?


Na našu sreću Osijek nije osjetio posljedice zemljotresa, a izazovnu 2020. godinu u vrijeme pandemije COVID-19 Zaklada je programski i financijski u cijelosti provela planirane aktivnosti, poslovala pozitivno.


Koji su planovi Vaše Zaklade za iduće razdoblje?


Zaklada Srce grada Osijeka nastavlja sa redovitim aktivnostima, ponudit ćemo i za novu akademsku godinu 2021./2022. više od pola milijuna kuna stipendija, završavamo sa izuzetno aktivnim Tjednom filantropije u Osijeku, pripremamo objavu novoga natječaja za stipendije tijekom studenoga, potpisi novih ugovora za Dan Grada Osijeka 02. prosinca, povećani angažman u promociji filantropije i skorom otvaranju Kuće filantropije u Osijeku (2022./2023.) U narednim godinama u planu je sredstvima EU urediti i otvoriti Kuću filantropije u Osijeku. Program suradnje između Zaklade Slagalica i Zaklade Srce grada Osijeka je dugoročni program koji obuhvaća aktivnost kao što je razvoj Kuće filantropije u Osijeku u cilju osiguranja trajne podrške razvoju kulture davanja i filantropije na području Slavonije i Baranje. Kuća filantropije će biti uredski i multimedijalni javni prostor u kojem se održavaju predavanja, radionice, projekcije, izložbe i sl., kao i mjesto na kojem će se moći dobiti stručni savjet; informirati se; uključiti se; povezati se i poticati filantropiju. Kuća filantropije je zalog održivosti lokalnih inicijativa i akcija građana, jedinstven primjer Republici Hrvatskoj i ovome dijelu Europe. Kroz ovaj program želi se promicati i afirmirat filantropija na području grada Osijeka, Osječko-baranjske županije te Slavonije i Baranje kroz održavanje Tjedna filantropije – godišnje manifestacije i zajedničkih projekta u području razvoja kulture davanja. Jedna od programskih aktivnosti je i istraživanje o kvaliteti života u gradu Osijeku odnosno cilj istraživanja je prikupiti podatke o vitalnosti grada i njegovim mogućnostima za razvoj, a kako bi bio otvoren, napredan i inkluzivan Grad kreativnosti i inovativnosti u kulturi i društveno-ekonomskom životu, dinamična i perspektivna sredina atraktivna za život i ostanak mladih.


Što Vas osobno najviše motivira? Vaša poruka za čitatelje


Osobna motivacija je u zadovoljstvu drugih, u ponuđenoj i iskorištenoj prilici, u osmjehu i uspjehu korisnika, roditelja, prijatelja, sugrađana i cjelokupne zajednice. Davanje sa srcem. Nije stvar u davanju. Stvar je u ljubavi. Zamislite što sve možemo zajedno učiniti, neka nam svima cilj bude potaknuti građanski aktivizam, solidarnost i ulaganje u razvoj zajednice i društva. Davanje nije samo u novcu, svatko može pokloniti svoje vrijeme, znanje, ideju i dobru volju. Osijek i danas živi filantropski što pokazuje veliki broj humanitaraca i filantropa u Osijeku. Stoga i mi naglašavamo i promoviramo filantropiju. Nije uvijek stvar u davanju nego u ljubavi i želji za pomoći drugima. Imamo veliku podršku ljudi i organizacija oko sebe te dvije zaklade (Slagalica i Srce grada Osijeka) koje su jedinstven primjer zajedničke suradnje. Pokazujemo dobru i lijepu priču koja kreće iz Osijeka i koja je prepoznata i u Hrvatskoj pa vjerujemo da će to i u drugim gradovima postati praksa.