„Kad bi svatko od sebe izdvojio samo djelić svog vremena i volje i želje da učini neko dobro djelo, vjerujem da bi brojne živote uspjeli usmjeriti u boljem i pozitivnijem smjeru.“

Large  lig1608

Koliko dugo djelujete, tko je osnivač Zaklade i koja je Vaša osnovna svrha?


Zaklada fra Mladen Hrkać djeluje nepune 4 i pol godine, a jedini osnivač zaklade tj. zakladnik je humanitarna udruga „fra Mladen Hrkać“ iz Zagreba (http://www.humh.hr/). Zaklada je osnovana 10. srpnja 2017. godine sa svrhom pomaganja osobama koje dolaze u Zagreb na liječenje iz svih krajeva svijeta, neovisno o vrsti oboljenja, stupnju invaliditeta, stupnju siromaštva, strukturi obitelji, dobi, spolu, religijskoj i nacionalnoj pripadnosti. Diskriminacija po bilo kojoj osnovi je eliminirana, a pomoć i podrška za sve korisnike je potpuno besplatna. Sve aktivnosti i projekti koje Zaklada provodi su usmjereni na poboljšanje uvjeta smještaja, prehrane i prijevoza oboljelih osoba tijekom njihovog liječenja u Zagrebu. Kako bi se postiglo navedeno, Zaklada želi izgraditi održivi model financiranja smještaja za oboljele osobe na liječenju daleko od doma, te za članove njihovih obitelji koji su njihova pratnja i skrbe o njima. Problematika teško oboljelih osoba ogleda se u nemogućnosti primanja adekvatne medicinske skrbi u mjestu prebivališta, zbog čega je često potrebno nastaviti liječenje u Zagrebu. Zaklada je spoznala otežan pristup zdravstvenoj skrbi povezan sa izrazito snažnom i velikom problematikom oboljelih osoba i članova njihovih obitelji koje moraju organizirati život i nastaviti liječenje daleko od doma. To predstavlja veliki financijski teret što u konačnici rezultira povećanim rizikom od siromaštva i opadanjem životnog standardna ispod razina dostojnih čovjeka. Takve ranjive životne situacije rezultiraju višedimenzionalnom socijalnom marginaliziranosti. Do prepoznavanja ovog problema i procjenjivanja potreba došlo je i kroz rad osnivača ove Zaklade – humanitarne udruge „fra Mladen Hrkać“, koja je u svom devetogodišnjem djelovanju stekla bogato iskustvo u pružanju sveobuhvatne podrške i pomoći za tisuće osoba na liječenju daleko od doma. Zaklada trenutno raspolaže sa 7 smještajnih kapaciteta za besplatni privremeni smještaj u koje istovremeno može smjestiti 18 obitelji te svakodnevno skrbi o 60 osoba. Tisuće osoba kojima zbog premalih kapaciteta nismo bili u mogućnosti pomoći, su bili inspiracija da pokrenemo Projekt izgradnje objekta Dom fra Mladen Hrkać u kojem će pronaći sigurnost, mir, snažnu podršku i okruženje stručnog osoblja i volontera koji istinski brinu o njihovom blagostanju. Izgradnja i održavanje objekta Dom fra Mladen Hrkać je krajnji cilj Zaklade fra Mladen Hrkać. Projekt izgradnje objekta Dom fra Mladen Hrkać je ocijenjen kao projekt od iznimne važnosti i nacionalnog interesa od strane svih ključnih dionika društvenog-političkog-gospodarskog života u Republici Hrvatskoj što dokazuju i brojna pokroviteljstva istim. Izgradnja Doma će omogućiti pružanje visokokvalitetnih socijalnih usluga koje su inovativne na razini cijele Europe i šire. Ovaj Projekt, jedinstven po brojnim karakteristikama, će služiti kao primjer dobre prakse i humanosti, ali i uzor ostalim članicama EU i državama diljem svijeta.


Koji su izvori prihoda Vaše Zaklade? U koje projekte, programe ili programska područja ulažete najviše svojih sredstava? Tko su Vaši korisnici?


Zaklada fra Mladen Hrkać okuplja donatore i podupiratelje koji jednokratnim donacijama ili potpisom Sporazuma o suradnji i redovitim godišnjim uplatama pomažu provedbu aktivnosti usmjerenih na poboljšanje kvalitete života socijalno osjetljivih skupina i socijalnog uključivanja. Također, Zaklada redovito aplicira na natječaje jedinica lokalne i regionalne samouprave i fondove s ciljem poboljšanja kvalitete života i smanjenjem socioekonomskih rizika kod osoba čija socijalna isključenost proizlazi iz bolesti i/ili invaliditeta. Osigurana financijska sredstva Zaklada usmjerava u unaprjeđenje i razvoj socijalnih usluga u svrhu povećanja socijalne uključenosti socijalno osjetljivih skupina što se ogleda minimiziranjem psihosocijalnih poteškoća i eliminiranjem negativnih posljedica a rezultira aktivnijom i efikasnijom ulogom u svim društvenim dimenzijama – od radnog mjesta do međuljudskih odnosa. Jednako važno, Zaklada kontinuirano prepoznaje ciljane programe za jačanje organizacija civilnog društva te zajedno sa svojim partnerima, važnim akterima u demokratizaciji društva, u lokalnoj sredini provodi aktivnosti koje su usmjerene programima edukacije i programima poticanja volontiranja s ciljem socijalnog djelovanja i uključivanja djece i mladih kao i ostalih osoba u nepovoljnom položaju. Riječ je o iznimno važnim aktivnostima koje imaju potencijal za stvaranje i mobiliziranje različitih vrsta društvenog kapitala, za smanjenje podjela u društvu kao i za osnaživanje pojedinaca.


Koja su do sada najveća postignuća Vaše Zaklade i na što ste najviše ponosni?


Svaka aktivnost, projekt i ideja kojom smo naš rad poboljšali u odnosu na dan prije je razlog za zadovoljstvo i motivacija za ono što tek dolazi. Povećanje broja smještajnih kapaciteta i rast broja korisnika pomoći kojima Zaklada u svakom trenutku može pomoći, napredak u informatizaciji i modernizaciji rada Zaklade fra Mladen Hrkać što je doprinijelo kvalitetnoj i dvosmjernoj komunikaciji sa korisnicima socijalnih usluga ali i ostalim važnim dionicima (srodne organizacije, donatori, volonteri…) kao i unaprjeđenje postojećih socijalnih usluga i brojne inovacije na području pružanja socijalnih usluga su doprinijeli povećanju vidljivosti vrijednosti i utjecaja zaklada kao izraza organizirane filantropije što u konačnici doprinosi jačanju i razvoju civilnog društva. Ono što uvijek rado ističemo je da Zaklada ima bogato višegodišnje u radu sa djecom kao najranjivijom korisničkom skupinom koja su oboljela od teških bolesti što je i rezultiralo brojnim projektima usmjerenim na jačanje psihosocijalne podrške njima i njihovim obiteljima tijekom liječenja ali i na unaprjeđenje svijesti šire zajednice, zdravstvenih djelatnika i ciljane skupine o važnosti ostvarivanja humanijeg pristupa prema najmlađim pacijentima kao i važnosti oplemenjivanja bolničkog sadržaja i aktivnosti. Sva ova postignuća i osmijesi tisuća naših korisnika su bili naša snaga i temelj da krenemo u ostvarenje konačnog cilja što će Hrvatsku učiniti predvodnikom u razvoju i pružanju podrške osobama na liječenju daleko od doma i članovima njihovih obitelji. Realizacijom projekta izgradnje objekta Dom fra Mladen Hrkać svaka obitelj u potrebi će u okviru ove moderne i jedinstvene ustanove pronaći sigurnost, mir, snažnu podršku u svojim najtežim životnim trenucima.


Prema Vašem mišljenju, koji su najveći problemi zakladništva u Hrvatskoj?


Osnivanjem Zaklade fra Mladen Hrkać preuzeli smo i odgovornost da svojim djelovanjem pozitivno utječemo na povećanje vidljivosti i utjecaja zaklade što u konačnici doprinosi stvaranju poticajnog okruženja za razvoj filantropije i kulture davanja u općekorisne svrhe. Iz godine u godinu je sve vidljiviji potencijal zaklada kao generatora društvenih promjena što ih čini važnim akterima u aktivnom civilnom društvu. Okupljanje svih nas u Hrvatskom forumu zaklada ZaDobro.BIT! govori u prilog tome da smo svjesni važnosti svojih uloga ali i itekako svjesni svih problema koji svakome od nas onemogućavaju da iskoristimo svoj maksimalni potencijal. Vjerujemo da ćemo udruženim snagama u okviru ovakvih i sličnih inicijativa kao i daljnjim naporima javnih zaklada na nacionalnoj i europskoj razini doprinijeti izgradnji povjerenja javnosti u zaklade, većoj transparentnosti rada i djelovanja, boljem povezivanju i udruživanju zaklada, boljoj percepciji i razumijevanju filantropije u javnosti na svim razinama (država, poslovni sektor, pojedinci), snažnijoj financijskoj podršci iz javnih i privatnih izvora, prepoznavanju i jačanju kapaciteta zaklada, unaprjeđenju strateškog, zakonskog i institucionalnog okvira za rad i djelovanje zaklada te povećanju utjecaja na zaklada na javne politike.


Kako ste prebrodili izazove u 2020. godini: pandemiju COVID-19 i zemljotrese?


Proteklo razdoblje, najblaže okarakterizirano kao izazovno, je za svaku osobu i djelatnost bio jedan veliki test, pa tako i za nas. A posebice za naše korisnike pomoći. Naime, strah, neizvjesnost i borba su njihova svakodnevnica već od prvog trenutka suočavanja s dijagnozom. A još jednu dodatnu dimenziju negativnih emocija su im donijeli upravo COVID-19 i zemljotres. Iznimno značajno u ovim izazovnim vremenima je bilo da korisnici ne osjete „udaljenost“ od nas, pa se sva komunikacija, uključujući i psihološku podršku, nastavila odvijati svakodnevno ali na virtualnoj platformi (online ili putem telefona). S ponosom mogu reći da smo se u rekordnom roku uhvatili u koštac sa svim problemima i preprekama te sve naše aktivnosti nastavili provoditi nesmetano, uz poštivanje mjera i naputaka nadležnih institucija. Time smo i sami sebi još jednom potvrdili da je naša organizacija rada i djelovanja na zavidnoj razini. Najveći uspjeh nam je spoznaja da su se korisnici pomoći u svakom trenutku osjećali sigurno i zaštićeno unatoč brojnim ograničenjima koja su u nekim trenucima obuhvaćale i ograničen direktan osobni kontakt.


Koji su planovi Vaše Zaklade za iduće razdoblje?


Zaklada će nastaviti s kontinuiranim naporima i aktivnostima u postavljanju i ispunjavanju visokih standarda kad je u pitanju osiguravanje osnovnih materijalnih uvjeta za osobe na liječenju daleko od doma s ciljem poboljšanja kvalitete njihovih života i smanjenja rizika od siromaštva i socijalne isključenosti. Kako bi ostvarili navedeno, planiramo nastaviti i s proširivanjem i povećanjem smještajnih kapaciteta na području Zagreba kako bi što veći broj osoba omogućili pristup adekvatnoj medicinskoj skrbi kroz osiguranje besplatnog privremenog smještaja. S obzirom na važnost, dobrobit i jedinstvenost Projekta izgradnje objekta Dom fra Mladen Hrkać, u razdoblju pred nama želimo okupiti što veći broj donatora i podupiratelja s posebnim naglaskom na ključne donositelje odluka na svim razinama vlasti (predstavnike lokalne i područne samouprave) koji će svoju podršku izraziti potpisom Sporazuma o zajedničkoj suradnji. Na razini razvoja javnih politika Zaklada se provedbom svog najznačajnijeg projekta profilirala kao inovativna i jedna od vodećih organizacija civilnog društva, stoga očekujemo i veći broj pozitivno ocijenjenih projekata i programa koje prijavljujemo na natječaje usmjerene na financiranje organizacija civilnog društva koje pružaju izvaninstitucionalne socijalne usluge.


Što Vas osobno najviše motivira? Vaša poruka za čitatelje


Vjerujem da nitko od nas krajem 2019. godine nije mogao zamisliti da će 2020. i 2021. godina izgledati ovako i da može postojati razlog zbog kojeg će u jednom trenutku doslovno cijeli svijet stati. Uz sve probleme i poteškoće s kojima smo se do tada suočavali i nosili, su dodatno otežane novonastalim situacijama. U svakom trenutku oko nas postoje stotine tisuće osoba koje su u potrebi iz različitih razloga – od teških liječničkih dijagnoza, siromaštva do samoće. I tako stalno. I te brojke samo rastu uslijed ovakvih novih izazova. Kroz rad naše Zaklade, kao i kroz rad humanitarne udruge „fra Mladen Hrkać“, smo u fokus stavili čovjeka za kojeg smo odlučili da ćemo u svakom trenutku napraviti sve kako bi on i njegova obitelj imali dostojanstven boravak tijekom liječenja daleko od doma. Pristupamo im kao da su članovi naše vlastite obitelj što oni i sami osjete u vrlo kratkom vremenu. Koliko god je teško proživljavati sve te životne priče, još je teže stajati sa strane i pasivno promatrati nečiju nemoć iako smo svjesni koliki utjecaj svatko od nas kao pojedinac može imati na živote drugih. Živimo u užurbanom vremenu gdje nerijetko i vlastite obitelji ispaštaju uslijed svih zahtjeva, ali bi volio da svi shvate koliko je vaše malo nekome veliko i puno. Kad bi svatko od sebe izdvojio samo djelić svog vremena i volje i želje da učini neko dobro djelo, vjerujem da bi brojne živote uspjeli usmjeriti u boljem i pozitivnijem smjeru. Svaki dan je nova prilika za pokazati svoju dobrotu i plemenitost, a nema veće i ljepše zahvale od spoznaje da je u ovim trenucima netko nasmijaniji i sretniji zahvaljujući vama.