"Najviše me motiviraju 'prostor i vrijeme' odnosno 'otvorena vrata i prozori' za doprinos pozitivnoj društvenoj promjeni"

Large zsuri   hrvatski bez slogana

Razgovarali smo sa izv. prof. dr. sc. Bojanom Ćulum Ilić, ravnateljicom Zaklade Sveučilišta u Rijeci


Koliko dugo djelujete, tko je osnivač Zaklade i koja je Vaša osnovna svrha?


Zaklada Sveučilišta u Rijeci vodeća je sveučilišna zaklada u Hrvatskoj koja inovativnim i održivim modelima filantropije podupire razvoj društva znanja i pridonosi sinergijskom razvoju akademske i lokalne zajednice u europskom kontekstu. Zaklada je osnovana 17. siječnja 2003. godine a osnivači Zaklade, odnosno zakladnici, su Sveučilište u Rijeci, Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija. Iako izdvojena iz Sveučilišta u Rijeci kao zaseban pravni entitet, Zaklada je u potpunosti integrirana u njegove ciljeve i programe. Svrha Zaklada je prikupljanje sredstava kojima podupire tri temeljna oblika sveučilišne djelatnosti: edukacija, istraživanje i širi društveni doprinos zajednici u kojoj djeluje. Zaklada financijske potpore dodjeljuje članovima sveučilišne zajednice isključivo putem javnih natječaja. Osim kroz sufinanciranje, svrha Zaklade realizira se i nagrađivanjem istaknutih znanstvenika i umjetnika. Zaklada također provodi i sudjeluje u nizu programa, nacionalnih, regionalnih i projekata EU-a, organizira okrugle stolove, forume, radionice, javne i volonterske akcije te kampanje s ciljem promicanja univerzalnih društvenih vrijednosti.


Koji su izvori prihoda Vaše Zaklade? U koje projekte, programe ili programska područja ulažete najviše svojih sredstava? Tko su Vaši korisnici?


Izvori prihoda Zaklade sastoje se od potpora Sveučilišta u Rijeci, Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke te ostalih financijskih sredstava prikupljenih putem sponzorstava, donacija i projektnih sufinanciranja. Sukladno svrsi Zaklade najveći dio financijskih sredstava kanalizira se putem natječaja u svrhu potpore znanstvenih i umjetničkih djelatnosti djelatnika i studenata Sveučilišta u Rijeci poput sufinanciranja raznih znanstveno – istraživačkih aktivnosti, sudjelovanja i organizacija konferencija, izdavačkih djelatnosti te raznih studentskih aktivnosti, dok se dodatna prikupljena sredstva koriste u svrhu provede dodatnih programa i projekata za studente i povezivanje akademske i lokalne, odnosno gospodarske zajednice. Korisnici Zaklade Sveučilišta u Rijeci pretežno su djelatnici i studenti Sveučilišta u Rijeci, ali u sklopu drugih projekata građani i poduzetnici s područja Rijeke, okolice a i šire.


Koja su do sada najveća postignuća Vaše Zaklade i na što ste najviše ponosni?


Profilirana u prepoznatljivu neprofitnu organizaciju, Zaklada se tijekom godina etablirala kao uspješan model umrežavanja i povezivanja akademske, poduzetničke, lokalne i civilne zajednice u nacionalnom, regionalnom, pa čak i međunarodnom kontekstu. Rad Zaklade, projekti i financiranje potpuno su dostupni javnosti te počivaju na načelima odgovornosti, transparentnosti, autonomije, dobrog upravljanja, izvrsnosti i ravnopravnosti. U svom radu Zaklada se ujedno zalaže i za otvoreni dijalog, međusektorsku suradnju i kulturu partnerstva i povjerenja. Zbog dugogodišnjeg promicanja filantropije, doprinosa razvoju riječke sveučilišne zajednice te potpore lokalnoj zajednici stvaranjem društva znanja, Zaklada Sveučilišta nagrađena je 2018. Zlatnom plaketom „Grb Grada Rijeke“, a o njenim postignućima govore i brojni projekti koji su zabilježili veliku uspjeh u radu a, izdvojili bismo projekte Nevidljive sile: Žene koje su oblikovale naš grad te projekt Realizator koji iz godine u godinu bilježi znatan rast i veliki interes za sudjelovanjem te značajan doprinos u povezivanju sveučilišne zajednice i gospodarskog sektora.


Prema Vašem mišljenju, koji su najveći problemi zakladništva u Hrvatskoj?


Iako se radi o djelatnosti s vrlo bogatom poviješću, čini da je zakladništvo u Hrvatskoj i dalje nedovoljno poznato, osobito ‘običnim’ građanima. Uz navedeno, u kriznim situacijama u kakvoj se i sami trenutno nalazimo, problem kontinuiranog odnosno stabilnog financiranja dodatno dolazi do izražaja. Međutim, srž problema, možemo reći, leži u (ne)povjerenju. Bez povjerenja gubi se potencijal društvenog kapitala, a bez njega, gubi se i potencijal zakladništva.


Kako ste prebrodili izazove u 2020. godini: pandemiju COVID-19 i zemljotrese?


Sukladno situaciji izazvanoj COVID-19 pandemijom Zaklada Sveučilišta u Rijeci provela je reorganizaciju rada i raspodjele sredstava. Provedbu projekata održavali smo uzastopno i s velikim uspjehom u online formatu, a istakli bismo i provedbu dva natječaja u sklopu Fonda Riječko iskustvo za Riječku izvrsnost, natječaj POTICAJ i ZAJEDNO u svrhu potpore volonterskim aktivnostima studenata koji su sudjelovali u aktivnostima suzbijanja posljedica COVID-19 pandemije.


Koji su planovi Vaše Zaklade za iduće razdoblje?


U mandatnom razdoblju 2021-2026 Zaklada planira nastaviti s većinom svojih redovitih aktivnosti, odnosno natječaja koji su prepoznati u akademskoj zajednici Sveučilišta u Rijeci. Uz navedeno, Zaklada planira nove oblike suradnje s relevantnim akterima u zajednici, kao i nove natječaje koji će biti u suglasju s principima i nizom aktivnosti koje se provode u okviru YUFE mreže (Young Universities for the Future of Europe) kojoj je SuRi član. Na tom tragu, planiraju se suradnje i natječaji usmjereni (I) razvoju volonterskih programa za studente na području cijele Primorsko-goranske županije, (II) popularizaciji znanosti (posebice kroz suradnju s ustanovama/organizacijama na otocima i u Gorskom Kotaru), te (III) edukativnim programima za građane i/ili profesionalce.


Što Vas osobno najviše motivira? Vaša poruka za čitatelje


Osobno me najviše motiviraju “prostor i vrijeme” odnosno “otvorena vrata i prozori” za doprinos pozitivnoj društvenoj promjeni :) Ako smo pak u manjku prostora i vremena ili su vrata i prozori zatvoreni, onda me to dodatno motivira na djelovanje :)