"Učini mali korak velikim"

Large renata gubi%c4%87

Razgovarali smo s gospođom Renatom Gubić, upraviteljicom zaklade Hrvatska za djecu koja nam je predstavila rad i postignuća Zaklade. Zaklada je osnovana 2008. godine., osnivač je Republika Hrvatska, a svrha Zaklade je promicanje dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te osnaživanje obitelji u situacijama različitih socijalnih, zdravstvenih, odgojnih i obrazovnih potreba djece. Svrha Zaklade ostvaruje se davanjem potpora u novcu i stvarima te podupiranjem kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih, vjerskih sadržaja, kao i drugih oblika potpora utvrđenih općim aktima Zaklade.


Koji su izvori prihoda Vaše Zaklade? U koje projekte, programe ili programska područja ulažete najviše svojih sredstava? Tko su Vaši korisnici?


Zaklada se financira iz prihoda od igara na sreću te manjim dijelom iz donacija fizičkih i pravnih osoba. Korisnici naših potpora su fizičke osobe/obitelji kojima sukladno Pravilniku o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora odobravamo 26 različitih vrsta potpora. To su obitelji s istovremenim rođenjem više od jednog djeteta, obitelji koje udomljuju dijete starosti do tri godine, obitelji s jednim ili više djece izložene ekonomskoj nestabilnosti, riziku od siromaštva, zdravstvenim rizicima ili rizicima odgojne, obrazovne, socijalne i kulturne isključenosti, samohrani roditelji i jedno-roditeljske obitelji, djeca bez roditelja, djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi te djeca koja izlaze iz sustava socijalne skrbi, trudnice (isključivo s prvim djetetom) bez primjerene podrške partnera ili roditelja, u riziku od siromaštva, zdravstvenom riziku ili riziku socijalne ili kulturne isključenosti Također stipendiramo učenike i studente te raspisujemo Javni poziv za (su)financiranje programa i projekata pravnih osoba kojima je svrha dobrobit djece i mladih u Republici Hrvatskoj. Financiramo i prehranu potrebite djece u osnovnim školama u županijama s indexom razvijenosti 4. Iz strukture naših korisnika vidljivo je koja programska područja pokrivamo. Prvenstveno skrbimo o djeci iz socijalno ugroženih obitelji te je imovinski cenzus za većinu naših aktivnosti prvi uvjet za provođenje istih.


Koja su do sada najveća postignuća Vaše Zaklade i na što ste najviše ponosni?


Ponosimo se našom fleksibilnošću, osobnim pristupom korisnicima, prepoznavanjem posebnih potreba ranjivih skupina, pravednim i transparentnim procedurama, pozitivnim odjekom naših aktivnosti u javnosti. Radujemo se kad naše geslo „Učini mali korak velikim“ svjedočimo u praksi. Veseli nas kada obitelj u poteškoćama uz pomoć Zaklade, stabilizira svoj status ili kad uz pomoć Zaklade bolesnom djetetu bitno olakšamo život. Velikim postignućem smatramo svaku promjenu na bolje čiji smo sukreator.


Prema Vašem mišljenju, koji su najveći problemi zakladništva u Hrvatskoj?


Nedovoljna informiranost javnosti, neprepoznavanje razlike između udruga i zaklada, nedovoljna osviještenost ili ekonomska nemogućnost pravnih subjekata da donacijama podržavaju rad zaklada i filantropiju općenito.


Kako ste prebrodili izazove u 2020. godini: pandemiju COVID-19 i zemljotrese?


Zahvaljujući tehnologiji, organizirali smo rad od kuće sukladno preporukama Stožera tako da redovite aktivnosti Zaklade, pandemijom i potresom nisu bile ugrožene. Na nove okolnosti, brinući o potrebama naših korisnika, reagirali smo urgentnim uvođenjem nove potpore – „Novčana potpora za obitelji ekonomski pogođene epidemijom bolesti COVID – 19“. Pravo na tu potporu mogle su ostvariti sve obitelji u kojima je jednom ili oba roditelja uručen ekonomski uvjetovan otkaz ugovora o radu te su preko noći ostali bez prihoda. Također smo, prilikom obrađivanja zahtjeva za potporu, prioritet davali podnositeljima zahtjeva iz tri županije u kojima je proglašeno stanje katastrofe. S Gradom Petrinja smo potpisali Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za potrebe nabave četiri kontejnera u kojima će se formirati Centar za pružanje psihosocijalne pomoći djeci iz kontejnerskog naselja Sajmište. Donirali smo više od stotinu knjiških naslova Gradskoj knjižnici u Glini. Svim udrugama čije smo programe i projekte financirali u 2019. godini odobrili smo produljenje roka provođenja projekta, sukladno njihovim zahtjevima, svjesni opravdanosti istih. Na žalost, neke od samostalnih projekata, poput tradicionalnog donatorskog koncerta Zaklade, nismo mogli provesti zbog zabrane okupljanja i epidemioloških mjera.


Koji su planovi Vaše Zaklade za iduće razdoblje?


Kao Zaklade Vlade RH nastojimo biti učinkoviti partner putem kojeg Vlada svakodnevno utječe na poboljšavanje uvjeta života, rasta i razvoja djece i mladih. Želimo biti podrška svim drugim državnim institucijama u području rada na dobrobiti djece i mladih. Nastavljamo provoditi sve aktivnosti koje su nam propisane Zakonom o „Zakladi Hrvatska za djecu“ te osmišljavati samostalne projekte kroz koje prepoznajemo i one manje vidljive, emocionalne potrebe djece no jednako važne za njihov rast i razvoj.


Što Vas osobno najviše motivira? Vaša poruka za čitatelje?


Osobno, izravna komunikacija s korisnicima mi daje najveći poticaj u radu. Naravno da pozitivni povratni impuls od obitelji koji su koristili neki od naših oblika pomoći, stvara beskrajno dobar osjećaj zahvalnosti što uopće imamo priliku učiniti nešto dobro za potrebitog člana našeg društva. No jednako tako redovito preispitujem i promišljam o mogućnostima koje bi djelovanje Zaklade učinile još učinkovitijima. Svaka nova ideja, novi projekt, nova je motivacija i jak vjetar u leđa. Moja poruka za čitatelje bi svakako bio poziv u čudesni svijet filantropije. Filantropija je područje u kojem su svi dionici dobitnici. To je za mene najprofitabilnije područje djelovanja jer je neprocjenjivo vrijedan osjećaj koji donosi svaka aktivnost usmjerena društvenoj dobrobiti.