Logo

Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj, kao članica i predstavnica za Republiku Hrvatsku u mreži Transnational Giving Europe, omogućuje primanje i davanje međunarodnih donacija.


Prekogranično doniranje

Filantropija u Europi još uvijek nema učinkovit utjecaj na odbitak od poreza. Dok su danas pojmovi kao slobodna trgovina i slobodno kretanje široko prihvaćeni, još uvijek ne možemo govoriti o slobodnoj prekograničnoj filantropiji u Europi: o porezno učinkovitom međunarodnom i prekograničnom davanju. Europski su građani sve spremniji darivati i izvan granica svojih matičnih država i donirati pomoć i podršku za rješavanje problema izvan svoje zemlje ili pak podržati strane dobrotvorne inicijative. Nažalost, većina europskih zemalja ne daje odbitak od poreza na dohodak donatorima koji žele podržati strane korisnike u drugoj državi članici. Ovaj nejednak tretman nacionalne i prekogranične filantropije krši temeljne slobode zajamčene ugovorima Europske unije. Europska komisija je svjesna ovoga problema i već je od nekih zemalja zatražila da prilagode svoje zakonodavstvo. No, za to treba vremena! Dok za nacionalna i europska rješenja može potrajati prije no što postanu učinkovita, privatna inicijativa Transnational Giving Europe (TGE) mreža je koja pruža učinkovito rješenje i ozbiljnu alternativu u nadolazećim godinama. Na europskoj razini, TGE je jedino praktično i sigurno rješenje za porezno učinkovite prekogranične donacije u novcu. TGE mreža pokriva 20 zemalja i omogućava donatorima, kako korporacijama tako i pojedincima s prebivalištem u jednoj od zemalja sudionica, da financijski podrže neprofitne organizacije u drugim državama članicama, izravno koristeći mogućnost poreznih olakšica predviđenih propisima svoje zemlje. U TGE su uključene sljedeće zemlje: Austrija, Hrvatska, Francuska, Mađarska, Malta, Rumunjska, Španjolska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Belgija, Njemačka, Irska, Poljska, Slovačka, Bugarska, Švicarska Konfederacija, Italija, Luksemburg, Portugal, Slovenija i Nizozemska. Pružajući tako siguran i učinkovit okvir za porezne olakšice pri prekograničnim doniranjima, TGE je posebno zanimljiv za nacionalne organizacije s potencijalnim donatorima u inozemstvu. TGE mreža omogućava organizacijama da prošire svoju djelatnost prikupljanja sredstava na inozemstvo, bez potrebe za osnivanjem podružnice ili sestrinske organizacije isključivo za tu svrhu i bez potrebe svladavanja različitih nacionalnih zakona. Dva konkretna primjera korisnika koji koriste TGE su muzeji koji imaju donatora u inozemstvu i visoke škole ili sveučilišta koja se oslanjaju na donacije pojedinaca i tvrtki, a koje imaju značajan broj bivših polaznika u drugim zemljama. Organizacije civilnoga društva također u velikoj mjeri koriste usluge prekograničnog doniranja kroz TGE mrežu. Hrvatska članica TGE mreže je Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj koju sve zainteresirane organizacije i institucije iz Hrvatske mogu kontaktirati vezano uz ostvarivanje prekograničnog doniranja. Prijava interesa za prekogranično doniranje može se izvršiti na portalu www.zadobrobit.hr ili pri Europskoj zakladi na www.europskazaklada-filantropija.hr