Imaš Ideju?

Ako želiš pokrenuti inicijativu, akciju, projekt za dobrobit lokalne zajednice ili pojedinaca u lokalnoj zajednici, ovo je mjesto na kojem ga možeš predstaviti i pronaći podršku. Platforma ZADobroBIT! okuplja filantrope koji pomažu provedbu ideja za opće dobro. Registracija

Arhiva projekata

Hrvatska
Vidi više
Hrvatska daruje 2019: Stanje dobročinstva u RH, predstavljanje rezultata istraživanja
Vidi više
Tjedan filantropije 2020. - virtualna izložba o povijesti filantropije u Hrvatskoj
Vidi više
Europski dan filantropije i zakladništva - Tjedan filantropije 2020. godine
Vidi više
Zaklada Zajednički put
Vidi više
Zaklada Sandra Stojić
Vidi više
Zaklada Ana Rukavina
Vidi više
Forum za slobodu odgoja
Vidi više
Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva
Vidi više
Udruga Specijalne jedinice policije RODA Varaždin
Vidi više
Udruga Vestigium
Vidi više
Društvo osoba s invaliditetom Rovinj
Vidi više
Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva
Vidi više
Udruga invalida rada Zagreba
Vidi više
Studentski katolički centar Palma
Vidi više
Udruga distrofičara Krapina
Vidi više
Zelena akcija
Vidi više
Udruga invalida rada i ostalih - OSI Virovitica
Vidi više
RESTART
Vidi više
Što, kako i za koga / WHW
Vidi više
Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce
Vidi više
BRAČKI PUPOLJCI udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju
Vidi više
Imate viziju i spremnost za pokretanje promjena u lokalnim zajednicama!
Vidi više
Zajednica pacijenata oboljelih od raka Sv. Juraj
Vidi više
Udruga hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja Krapinsko-zagorske županije
Vidi više
Udruga za promicanje kultura Kulturtreger
Vidi više
S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja - Virovitica
Vidi više
Centar za mladež Zaprešić
Vidi više
Udruga slijepih Pakrac – Lipik
Vidi više
Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije
Vidi više
Udruga civilnih invalida – inkluzija Pula
Vidi više
Udruga osoba s invaliditetom Križevci
Vidi više
Savez društava multiple skleroze Hrvatske
Vidi više
Udruga udomitelja Nada Ivanec
Vidi više
Upoznajte susjede susjeda tijekom pandemije koronavirusa
Vidi više
Kinoklub Zagreb
Vidi više
Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac Orahovica
Vidi više
Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu – HURID
Vidi više
Društvo za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Osijek
Vidi više
Udruga za terapiju i aktivnosti pomoću konja Pegaz
Vidi više
Vidi više