Zagreb

Projekti, akcije i inicijative

Hrvatska
Vidi više
Zaklada Zajednički put
Vidi više
Zaklada Ana Rukavina
Vidi više
Forum za slobodu odgoja
Vidi više
Udruga Vestigium
Vidi više
Udruga invalida rada Zagreba
Vidi više
Studentski katolički centar Palma
Vidi više
Zelena akcija
Vidi više
RESTART
Vidi više
Što, kako i za koga / WHW
Vidi više
Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce
Vidi više
Zajednica pacijenata oboljelih od raka Sv. Juraj
Vidi više
Udruga za promicanje kultura Kulturtreger
Vidi više
Savez društava multiple skleroze Hrvatske
Vidi više
Kinoklub Zagreb
Vidi više
Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu – HURID
Vidi više
Hrvatski savez slijepih
Vidi više
Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Vidi više
Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama
Vidi više
Zajednica udruga i članova HVIDR-a grada Zagreba
Vidi više
Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi
Vidi više
Akademija za politički razvoj
Vidi više
Otvorena računalna radionica Svi smo protiv
Vidi više
Udruga Kolajna ljubavi
Vidi više
Hrvatski institut za lokalnu samoupravu (HILS)
Vidi više
Udruga Filmaktiv
Vidi više
Zajednica braniteljskih zadruga
Vidi više
Centar za civilne inicijative
Vidi više
Udruga branitelja i veterana Vojne policije iz Domovinskog rata
Vidi više
UHBDR 101. br. ZNG-a/HV-a, Zagreb – Susedgrad
Vidi više
GONG
Vidi više
Forum za slobodu odgoja
Vidi više
Debra, društvo oboljelih od bulozne epidermolize
Vidi više
Hrabri telefon
Vidi više
Hrvatski savez udruga za mlade i studente s invaliditetom Sumsi
Vidi više
Sindikat umirovljenika
Vidi više
Hrvatska mreža za beskućnike
Vidi više
Institut za razvoj obrazovanja
Vidi više
12 satni Livestreaming za oboljele od rijetkih bolesti
Vidi više
Infomacija – socijalizacija
Vidi više
Inkubator mladih tehničara Dankovec
Vidi više
Kreativnim provođenjem slobodnog vremena danas za snažnije društvo sutra
Vidi više
Mlade žene žele raditi
Vidi više
MI za VAS i VI za NAS – juniori i seniori - Podizanje kvalitete života starih i nemoćnih osoba
Vidi više
Aktivno i solidarno za Zelenu Mamuticu: akcija za razvoj solidarnosti, participacije i održivosti u zagrebačkoj četvrti Travno
Vidi više
RADOM – Radost, Djelovanje, Mudrost
Vidi više
ZAzeleni Jordanovac
Vidi više
Miris uspomena
Vidi više
Tranzicija u Maksimiru: kružna ekonomija milo za drago
Vidi više