Okoliš

Projekti, akcije i inicijative

Boranka - projekt pošumljavanja opožarenih područja Dalmacije
Vidi više
Priroda u mom vrtu
Vidi više
Izvor Bukovac
Vidi više
Uređenje izletišta Ljeskove vode
Vidi više
Aktivno i solidarno za Zelenu Mamuticu: akcija za razvoj solidarnosti, participacije i održivosti u zagrebačkoj četvrti Travno
Vidi više
Igrajmo se i reciklirajmo
Vidi više
Drniš volontira!
Vidi više
Vlastitim rukama-zajedničkim snagama
Vidi više
ZAzeleni Jordanovac
Vidi više
U potrazi za blagom
Vidi više
Kad se mnoge ruke slože, škola se uredit može
Vidi više
Vodu štedim da vrt uredim
Vidi više
Park sreće
Vidi više
Zemlja je zlato
Vidi više
Uređenje igrališta i postavljanje zaštitne mreže ispred područne škole u naselju Križpolje
Vidi više
Uređenje školskog dvorišta
Vidi više
Bicikl – put prema održivom gradu
Vidi više
Uređenje igrališta u matičnoj školi
Vidi više
Još ljepši izgled naše škole
Vidi više
Urbani vrt – vrtlariti je lako, nauči kako
Vidi više
Tranzicija u Maksimiru: kružna ekonomija milo za drago
Vidi više
Sigurnost učenika u školskom dvorištu
Vidi više
Dječji multifunkcionalni vrt Dolčić
Vidi više
Putevima Madam Cliqout
Vidi više