Socijalna skrb

Projekti, akcije i inicijative

Da je udomitelj biti lako udomitelj bi bio svako
Vidi više
Niste sami
Vidi više
MI za VAS i VI za NAS – juniori i seniori - Podizanje kvalitete života starih i nemoćnih osoba
Vidi više
Tele-alarm pomoć za starije osobe i osobe s invaliditetom
Vidi više
Opremanje prostorije dječjeg produženog boravka u romskom naselju Kuršanec
Vidi više