CIVILNO DRUŠTVO

Forum za slobodu odgoja

Inicijator akcije:: Branimir Š

Podržite i Vi!

Saznajte kako možete pomoći i uključiti se.

O INICIJATIVI

Europski parlament prepoznao aktivnosti Foruma za slobodu odgoja u sprečavanju koronavirusa Iznimno smo ponosni da je Europski parlament prepoznao napore Foruma za slobodu odgoja u sprečavanju širenja COVID-19 kroz potporu odgojno-obrazovnim radnicima i školama tijekom pandemije. Europski parlament je na svojim mrežnim stranicama objavio 18 primjera kako organizacije i pojedinci u Europskoj uniji daju svoj doprinos u sprečavanju širenja koronavirusa. U sklopu kampanje #EuropeansAgainstCovid19, kao primjer dobre prakse, navedene su aktivnosti koje Forum za slobodu odgoja provodi kako bi podržao odgojno-obrazovne radnike, učenike i škole tijekom ovih izvanrednih prilika. Smatrajući da obrazovanje mora biti jedan od prvih odgovora na trenutnu situaciju, Forum za slobodu odgoja je 13. ožujka objavio publikaciju „Kako s učenicima razgovarati o koronavirusu“ s više od 36 aktivnosti koje učiteljice i učitelji mogu koristiti u radu s učenicima, a sama publikacija je do sada preuzeta više od 1.200 puta. Uz publikaciju su pripremljene i četiri prezentacije koje su preuzete skoro 3.500 puta. Sve naše publikacije koje sadrže aktivnosti koje se mogu odmah koristiti u nastavi stavili smo na slobodno preuzimanje, a na jednom smo mjestu prikupili sve upute, smjernice i preporuke različitih stručnih organizacija koje su namijenjene učiteljima/cama, stručnim suradnicima/ama i roditeljima. Krajem ožujka, točnije 29. ožujka, pokrenuli smo akciju #svećebitiuredu po uzoru na akciju koja je provedena u Italiji s ciljem širenja pozitivnih poruka, ohrabrenja i solidarnosti. U ovoj akciji su do sada sudjelovale učenice i učenici iz preko 70 škola s više od 900 radova. Osim prvog odgovora na izvanrednu situaciju, Forum za slobodu odgoja je nastavio svoje aktivnosti u pružanju potpore učiteljicama i učiteljima kroz objavljivanje nastavnih materijala i kreativnih ideja u području osobnog i socijalnog razvoja, a u pripremi je i niz drugih aktivnosti i materijala kako bi se učiteljice i učitelje podržalo u kvalitetnom i kreativnom radu. Stoga smo iznimno ponosni što je Europski parlament prepoznao ove napore koji su potvrđeni i porukama učiteljica i učitelja: Dragi svi, vaša podrška, razumijevanje i uvijek dostupni materijali za mene se posebna vrijednost. Hvala svima na tome! Poštovane kolegice i kolega, dragocjeni u odgoju i obrazovanju naših mladih. Zahvaljujem se na moralnoj podršci. Poznajući vas sve zajedno kao DOBRU, PLEMENITU I PREDANU ekipu, znam da će ovo sve u Vašem radu proizvesti jednu novu dimenziju koja će imati za pozadinu ovo, novo stečeno iskustvo. Drage kolegice i kolege, zahvaljujem što se trudite olakšati nam komunikaciju s učenicima, roditeljima i djecom. Materijali su vrlo korisni i metodički dobro osmišljeni. Čuvajte i vi sebe, nadam se da ćemo uskoro raditi svi zajedno na našim zajedničkim projektima.

+ INFO

Inicijator akcije: Branimir Š

Lokacija: Hrvatska Zagreb

Početak: 01/04/20

Kraj: 31/05/20

+ Kako pomoći?

Europski parlament prepoznao aktivnosti Foruma za slobodu odgoja u sprečavanju koronavirusa

 

Iznimno smo ponosni da je Europski parlament prepoznao napore Foruma za slobodu odgoja u sprečavanju širenja COVID-19 kroz potporu odgojno-obrazovnim radnicima i školama tijekom pandemije.

 

Europski parlament je na svojim mrežnim stranicama objavio 18 primjera kako organizacije i pojedinci u Europskoj uniji daju svoj doprinos u sprečavanju širenja koronavirusa. U sklopu kampanje #EuropeansAgainstCovid19, kao primjer dobre prakse, navedene su aktivnosti koje Forum za slobodu odgoja provodi kako bi podržao odgojno-obrazovne radnike, učenike i škole tijekom ovih izvanrednih prilika.

 

Smatrajući da obrazovanje mora biti jedan od prvih odgovora na trenutnu situaciju, Forum za slobodu odgoja je 13. ožujka objavio publikaciju „Kako s učenicima razgovarati o koronavirusu“ s više od 36 aktivnosti koje učiteljice i učitelji mogu koristiti u radu s učenicima, a sama publikacija je do sada preuzeta više od 1.200 puta. Uz publikaciju su pripremljene i četiri prezentacije koje su preuzete skoro 3.500 puta.

 

Sve naše publikacije koje sadrže aktivnosti koje se mogu odmah koristiti u nastavi stavili smo na slobodno preuzimanje, a na jednom smo mjestu prikupili sve upute, smjernice i preporuke različitih stručnih organizacija koje su namijenjene učiteljima/cama, stručnim suradnicima/ama i roditeljima.

 

Krajem ožujka, točnije 29. ožujka, pokrenuli smo akciju #svećebitiuredu po uzoru na akciju koja je provedena u Italiji s ciljem širenja pozitivnih poruka, ohrabrenja i solidarnosti. U ovoj akciji su do sada sudjelovale učenice i učenici iz preko 70 škola s više od 900 radova.

 

Osim prvog odgovora na izvanrednu situaciju, Forum za slobodu odgoja je nastavio svoje aktivnosti u pružanju potpore učiteljicama i učiteljima kroz objavljivanje nastavnih materijala i kreativnih ideja u području osobnog i socijalnog razvoja, a u pripremi je i niz drugih aktivnosti i materijala kako bi se učiteljice i učitelje podržalo u kvalitetnom i kreativnom radu.

 

Stoga smo iznimno ponosni što je Europski parlament prepoznao ove napore koji su potvrđeni i porukama učiteljica i učitelja:

 

Dragi svi, vaša podrška, razumijevanje i uvijek dostupni materijali za mene se posebna vrijednost. Hvala svima na tome!

 

Poštovane kolegice i kolega, dragocjeni u odgoju i obrazovanju naših mladih. Zahvaljujem se na moralnoj podršci. Poznajući vas sve zajedno kao DOBRU, PLEMENITU I PREDANU ekipu, znam da će ovo sve u Vašem radu proizvesti jednu novu dimenziju koja će imati za pozadinu ovo, novo stečeno iskustvo.

 

Drage kolegice i kolege, zahvaljujem što se trudite olakšati nam komunikaciju s učenicima, roditeljima i djecom. Materijali su vrlo korisni i metodički dobro osmišljeni. Čuvajte i vi sebe, nadam se da ćemo uskoro raditi svi zajedno na našim zajedničkim projektima.

Podržite inicijativu!

Imaš Ideju?

Ako želiš pokrenuti inicijativu, akciju, projekt za dobrobit lokalne zajednice ili pojedinaca u lokalnoj zajednici, ovo je mjesto na kojem ga možeš predstaviti i pronaći podršku. Platforma ZADobroBIT! okuplja filantrope koji pomažu provedbu ideja za opće dobro. Registracija