DOBRE VIJESTI

Philea predstavila izdanje Manifesta europske filantropije za 2024.

Izdanje Manifesta filantropije za 2024. predstavljeno je krajem studenog u Bruxellesu u nazočnosti više od 100 kreatora politika i predstavnika filantropije i šireg sektora civilnog društva i socijalne ekonomije.

 

Manifesto europske filantropije za 2024. uključuje četiri ključne preporuke za uspostavu jedinstvenog tržišta filantropije:

  • Osnažiti filantropiju stvaranjem poticajnih okvira u skladu s temeljnim pravima slobode udruživanja i kretanja kapitala;

  • Olakšati prekograničnu filantropiju uklanjanjem prepreka koje sektor koštaju 100 milijuna eura godišnje i spriječiti rad na gorućim društvenim izazovima koji ne prestaju na granicama;

  • Uključiti se u filantropiju boljom provedbom članka 11. Ugovora o Europskoj uniji kako bi se stvorio otvoren, transparentan i redovit dijalog s civilnim društvom, uključujući filantropiju, kao i stvaranjem drugih mogućnosti strateškog angažmana u filantropskom sektoru;

  • Partnerstvo s filantropijom za javno dobro stvaranjem više prilika u strateškom dizajnu programa, sufinanciranju i stvaranju poticaja za suulaganje iz donacija – mobilizirajući neiskorišteni potencijal milijardi eura

 

Danas upućujemo snažan poziv kreatorima politika na razini EU-a i nacionalnim razinama da osiguraju da sektor filantropije i zaklada ima priznanje i okvirne uvjete koje treba i zaslužuje za doprinos društvu koje radi za ljude i planet,” izjavio je Angel Font, Predsjednik Philea-e.

Delphine Moralis, izvršna direktorica Philea-e, dodala je: „Manifest filantropije je poziv na razvoj jedinstvenog tržišta bez granica za filantropski sektor i poziv na angažman i partnerstvo s našim sektorom kako bismo razvili prijeko potrebna rješenja za naš zeleni, digitalni i društvene transformacije.”

 

Valentina Superti iz Europske komisije, direktorica, DG GROW i Ruth Paserman, direktorica, DG EMPL prepoznale su važnu ulogu koju zaklade igraju u rješavanju društvenih problema. Obje su naglasile da se već puno toga dogodilo u stvaranju stvarnog zamaha za sektor filantropije u kontekstu socijalne ekonomije, uključujući zaklade kao jednu od obitelji socijalne ekonomije s Akcijskim planom socijalne ekonomije za 2021. i jučerašnjim službenim usvajanjem Vijeća za socijalnu ekonomiju Preporuke kao i novi zakonski prijedlog o europskom prekograničnom udruženju na stolu.

Ludwig Forrest, voditelj Zaklade kralja Baudouina i supredsjedavajući Odbora Philea-e za pravne poslove rekao je: „U ovim izvanrednim vremenima, filantropija je pokazala više nego ikad posljednjih godina svoju komplementarnu, agilnu i inovativnu ulogu za naše društvo, osim toga na akcije vlade, udruga i privatnog sektora. Manifest europske filantropije za 2024. predlaže jasne i konkretne korake naprijed koje bi trebalo primijeniti kako bi se filantropiji omogućilo da u potpunosti odigra svoju ulogu u rješavanju rastućih i složenijih društvenih pitanja diljem Europe.”

Institucionalna filantropija u Europi uključuje više od 186 000 zaklada s akumuliranim godišnjim izdacima od gotovo 64 milijarde eura. Osim financiranja i ulaganja, ove se organizacije mogu pohvaliti dubokom stručnošću i znanjem, kao i izvrsnim mrežama dionika u područjima svojih aktivnosti, koje se mogu značajno iskoristiti uz odgovarajuće okvirne uvjete.

 

Cijeli dokument možete preuzeti ovdje: https://philea.issuelab.org/resource/european-philanthropy-manifesto.html

Imaš Ideju?

Ako želiš pokrenuti inicijativu, akciju, projekt za dobrobit lokalne zajednice ili pojedinaca u lokalnoj zajednici, ovo je mjesto na kojem ga možeš predstaviti i pronaći podršku. Platforma ZADobroBIT! okuplja filantrope koji pomažu provedbu ideja za opće dobro. Registracija