Logo
Ako želiš pokrenuti inicijativu, akciju, projekt za dobrobit lokalne zajednice ili pojedinaca u lokalnoj zajednici, ovo je mjesto na kojem ga možeš predstaviti i pronaći podršku. Platforma ZADobroBIT! okuplja filantrope koji pomažu provedbu ideja za opće dobro.

S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja - Virovitica

Virovitica

Povezane inicijative, akcije, projekti