Logo
Ako želiš pokrenuti inicijativu, akciju, projekt za dobrobit lokalne zajednice ili pojedinaca u lokalnoj zajednici, ovo je mjesto na kojem ga možeš predstaviti i pronaći podršku. Platforma ZADobroBIT! okuplja filantrope koji pomažu provedbu ideja za opće dobro.

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ Orahovica

Orahovica

Povezane inicijative, akcije, projekti