Logo
Ako želiš pokrenuti inicijativu, akciju, projekt za dobrobit lokalne zajednice ili pojedinaca u lokalnoj zajednici, ovo je mjesto na kojem ga možeš predstaviti i pronaći podršku. Platforma ZADobroBIT! okuplja filantrope koji pomažu provedbu ideja za opće dobro.

Udruga „Zavičajno društvo Stari Slatnik“

Stari Slatnik

Povezane inicijative, akcije, projekti