Logo
Misija Nacionalne zaklade je promicanje i potpora razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Nacionalna zaklada je vodeća javna institucija za suradnju, povezivanje i financiranje organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koja od 2006. godine ima uveden sustav kvalitete za upravljanje procesom dodjele financijskih podrški organizacijama civilnog društva.


Nacionalnu zakladu za razvoj civilnoga društva osnovao je posebnim zakonom (NN 173/03) Hrvatski sabor 16. listopada 2003. godine, kao javnu zakladu s osnovnom svrhom promicanja i podrške razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.


Radi ostvarivanja svoje temeljne svrhe, Nacionalna zaklada pruža stručnu i financijsku podršku programima koji potiču održivost neprofitnog sektora, međusektorsku suradnju, građanske inicijative, filantropiju, volonterstvo te unaprjeđuju demokratske institucije društva.


Nacionalna zaklada se financira iz dijela prihoda od igara na sreću, te od osnovne imovine, donacija i ostalih prihoda, sukladno s člankom 34. Zakona o zakladama.


https://zaklada.civilnodrustvo.hr/

Logo u boji manji hr

Povezane inicijative, akcije ili projekti