Nezavisna – zaklada za slobodu medija

Nezavisna – zaklada za slobodu medija privatna je zaklada osnovana 13. lipnja 2016. godine u Zagrebu, Republika Hrvatska, na temelju Ugovora o osnivanju zaključenim među 49 građana zakladnika.


Zaklada Nezavisna – za slobodu medija osnovana je s misijom razvoja filantropije i drugih oblika potpore za ostvarivanje Ustavom i zakonom zajamčenog prava hrvatske javnosti na informiranje te slobodu izražavanja i mišljenja putem uspostave, razvoja i jačanja neprofitnih medija, niskoprofitnih medija i medija zajednice kao trećeg medijskog sektora. Kao platforma za ostvarivanje i promicanje pluralnosti stavova i interesa građana, treći medijski sektor ima ključnu ulogu u očuvanju demokratičnosti hrvatskog društva, u skladu s Ustavom RH, Zakonom o medijima i ostalim važećim zakonima i propisima.


Nezavisna – zaklada za slobodu medija svojim djelovanjem želi pridonijeti stvaranju pluralnog medijskog polja koje će u punoj mjeri ispunjavati svoju demokratsku ulogu te pridonijeti uspostavi kvalitetnijeg, učinkovitijeg i pravednijeg društva koje počiva na informiranom, educiranom i aktivnom pojedincu-građaninu.


Ciljevi:


*osnaživanje i razvoj trećeg medijskog sektora putem pronalaženja i osiguravanja izvora stabilnih financijskih potpora za medije i novinare u tom sektoru.


*poticanje razvoja svijesti o medijima i novinarstvu kao javnom dobru *poticanje potrebe aktivne potpore medijima i novinarstvu kod građana-pojedinaca, građanskih i civilnih udruga, gospodarskih subjekata, itd


*podržavanje i poticanje javne rasprave o medijskoj politici kao bitnoj odrednici unapređenja demokratskog ustroja Hrvatske.

https://www.nezavisna.hr/