Logo
Radi ostvarivanja svoje temeljne svrhe zaklada ima misiju poticanja lokalne filantropije, razvoj održivih fondova, davanja financijskih potpora te poticanja društvene i korporativne odgovornosti.

Slagalica – zaklada za razvoj lokalne zajednice

"Slagalica" - Zaklada za razvoj lokalne zajednice sa sjedištem u Osijeku utemeljena je 2007. godine i upisana u Zakladni upisnik, Zakladna knjiga broj I, registarski broj zakladnog uloška 112. Osnivači i zakladnici su: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek, OGI - Organizacija za građanske inicijative, Osijek.

Prioriteti zaklade su stvaranje ozračja povjerenja u zajednici, poticanje odgovornosti za životnu zajednicu te građenje odnosa i kontakata među stanovništvom kroz rad u sljedećim područjima: djeca i mladi, marginalizirane grupe (npr. invalidi, socijalno ugroženi, manjine, žrtve zlostavljanja...), zaštita i povećanje kvalitete okoliša (ekološki projekti i projekti očuvanja tradicije), prevencija nasilja.

Svrha djelovanja Zaklade „Slagalica“ je unaprjeđenje kvalitete života građana promoviranjem multikulturalnosti, socijalne i ekonomske stabilnosti, razvoja socijalnog kapitala, građanskog aktivizma i demokracije te očuvanja prirodnih i kulturnih vrijednosti grada Osijeka i šireg područja Slavonije i Baranje.

Zaklada je namijenjena udrugama i inicijativama građana, neprofitnim institucijama iz područja socijale, zdravstva, kulture i obrazovanja te pojedincima koji djeluju na području grada Osijeka te Slavonije i Baranje.

http://www.zaklada-slagalica.hr

Slagalica

Povezane inicijative, akcije ili projekti