Logo
Misija Europske zaklade je da postane institucionalizirani europski i međunarodni centar izvrsnosti za razvoj individualne filantropije i zakladništva te resursni centar i mjesto na kojem će se moći dobiti sve informacije i stručna dokumentacija o filantropiji, društvenim inovacijama i društvenom razvoju te mjesto javne rasprave o ključnim problemima i smjerovima društvenog razvoja zasnovanog na filantropiji, društvenim inovacijama i odgovornom upravljanju.

Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj

Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj osnovana je sa svrhom razvoja filantropije pružanjem stručne i financijske podrške filantropima, zakladama i društveno odgovornim pravnim osobama kroz kvalitetne i inovativne modele djelovanja na nacionalnoj i europskoj razini. Osnovana je u trenutku povećane potrebe za usklađivanjem razvoja filantropije i zakladništva u Republici Hrvatskoj sa sve većim značajem i očekivanjima Europske unije prema filantropiji i zakladništvu, uvažavajući izazove i mogućnosti njihovog razvoja u kontekstu društvenog razvoja u Europi i svijetu.

http://europskazaklada-filantropija.hr

Logo plavi

Povezane inicijative, akcije ili projekti