Logo 16bc07612338125970fcc844dc3eb8d27316e552b41481f99586784f73ff2e11
Skrb o starim i nemoćnim osobama i stipendiranje đaka i studenata lošijeg imovinskog stanja.

Zaklada "Blaga djela"

Svrha Zaklade je:

izravno ili putem postojećih ustanova socijalne skrbi ili organiziranjem novih pružati različite oblike potpore osobama i obiteljima, osobito obiteljima samohranih roditelja
i obiteljima s više malodobne djece, kojima je potrebna pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba radi težeg materijalnog, zdravstvenog i uopće socijalnog
položaja i drugih okolnosti, zbog čega ih sami, svojim radom, prihodom od imovine ili uz pomoć članova obitelji i iz drugih izvora nisu u mogućnosti zadovoljiti;

graditi i sudjelovati u financiranju izgradnje objekata socijalne namjene: stanova za socijalno ugrožene obitelji i domova za smještaj starih, nemoćnih i napuštenih osoba
i umirovljenika slabijeg imovnog stanja i drugih objekata socijalne namjene;

pružati pomoć domovima za djecu i za starije i nemoćne osobe;

pomoći novčanim potporama školovanje učenika stručnih škola i sveučilištaraca, iz obitelji s težim materijalnim, zdravstvenim i uopće socijalnim prilikama, osobito djece bez jednog ili oba roditelja;

obrtnicima deficitarnih zanimanja potrebnih građanima pružati potporu u temeljnim elementima njihove obrtničke aktivnosti;

surađivati s vjerskim zajednicama, humanitarnim organizacijama, udrugama i drugim fizičkim i pravnim osobama koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi;

podržavati, sudjelovati i pomagati u izradi i provođenju mjera i programa za zaštitu ljudskog okoliša kao i za unapređenje stanja kulturne i povijesne baštine Dubrovnika.

http://www.zaklada-blaga-djela.hr

Bd

Imaš ideju?

Ako želiš pokrenuti inicijativu, akciju, projekt za dobrobit lokalne zajednice ili pojedinaca u lokalnoj zajednici, ovo je mjesto na kojem ga možeš predstaviti i pronaći podršku. Platforma ZADobroBIT! okuplja filantrope koji pomažu provedbu ideja za opće dobro. Otvori korisnički račun

Što nudimo?

Kroz Forum ZADobroBIT! okupljamo zaklade te zajednički radimo na razvoju organizirane filantropije u Hrvatskoj.

Kao članica mreže Transnational Giving Europe otvorili smo mogućnost primanja međunarodnih donacija.

Poduzetnička filantropija

Nudimo pomoć pri povezivanju s poduzetnicima voljim investirati u društveno korisne projekte.

Više o poduzetničkoj filantropiji