Logo
Izvor osnovnog prihoda su zakupnine i donacije.

Zaklada Dr. Viktor Ružić

Svrha zaklade je pružanje stalne ili povremene materijalne potpore ljudima, a posebno djeci, kojoj je to potrebno uslijed neimaštine, bolesti, pretrpljene nesreće, zaostalosti u razvoju i sl.