Logo
Izvor sredstava je Filozofski fakultet u Splitu

Zaklada Filozofskog fakulteta u Splitu Marulus

Svrha zaklade je dodjela stalnih ili privremenih novčanih potpora studentima Fakulteta za upis na sveučilišni doktorski poslijediplomski studij Humanističke znanosti, i to onim studentima koji su zbog lošeg imovinskog stanja bez vlastitih prihoda potrebnih za školarinu na poslijediplomskoj razini studija.