Logo
Izvor prihoda su donacije.

Zaklada HGK-županijske komore Koprivnica za stipendiranje učenika i studenata

Svrha zaklade je stipendiranje i pružanje novčane pomoći učenicima i studentima s područja Koprivničko-križevačke županije koji se školuju na srednjim školama, višim i visokim učilištima i fakultetima.