Logo
Zaklada želi biti značajan čimbenik u izgradnji Hrvatske u kojoj svaka osoba ima istu šansu, da bez obzira na svoje psihofizičke sposobnosti živi životom dostojnim čovjeka.

Zaklada Kap za slap

Svrha zaklade je promicanje razvoja civilnog društva, u kojeg su uključene osobe koje su uslijed rođenja, oboljenja ili stradanja doživjele određeni hendikep, kroz materijalnu potporu i potporu programa međusektorske suradnje, pružanje nancijske pomoći u ostvarivanju što veće samostalnosti kao i integraciju u svakodnevni život te prevenciju invalidnosti.

http://www.zaklada-kapzaslap.hr

Unknown