Logo
Zaklada “Kultura nova” rezultat je uspješne višegodišnje inicijative organizacija civilnog društva koje su zagovarale osnivanje posebne zaklade za civilni sektor u kulturi.

Zaklada "Kultura nova"

Inicijativu organizacija civilnog društva prepoznali su i podržali Ministarstvo kulture i Vlada RH koji su nastavili davati podršku razvoju Zaklade i nakon njenog osnivanja. Zaklada nije konkurentski niti zamjenski izvor financiranja u kulturi onim postojećim na nacionalnoj razini ili subnacionalnim razinama, kroz koje se i dalje osiguravaju sredstva za kulturne programe civilnog sektora, već je “Kultura nova” komplementarna i nadopunjujuća mjera u sustavu financiranja kulture koja će doprinijeti stabilizaciji i razvoju organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti. Zaklada u okviru hrvatskog modela kulturne politike predstavlja važan primjer utemeljenja autonomnog tijela kojem je dana odgovornost odlučivanja o pružanju stručne i financijske podrške civilnom sektoru u kulturi. “Kultura nova” je prva je zaklada u sektoru kulture u Hrvatskoj koju je osnovala država. Hrvatska je osnivanjem Zaklade "Kultura nova" napravila značajan iskorak prema praksama onih europskih zemalja koje kroz različite mehanizme unapređuju sustav financiranja u kulturnom i umjetničkom polju.

Zakladu „Kultura nova“ osnovala je Republika Hrvatska posebnim zakonom usvojenim u Hrvatskom saboru 15. srpnja 2011. godine („Narodne novine“ 90/11) kao zakladu s osnovnom svrhom promicanja i razvoja civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti.

„Kultura nova“ pruža stručnu i financijsku podršku programima organizacija civilnog društva u kulturi koji: potiču razvoj produkcijskih i organizacijskih kapaciteta nositelja programa; podižu razinu profesionalnog djelovanja putem neformalnog obrazovanja i stručnog usavršavanja; potiču uspostavljanje međusektorske suradnje; pospješuju programsko umrežavanje i suradnju na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini; potiču umjetničko stvaralaštvo i kulturno djelovanje mladih; potiču i druge programe usmjerene ostvarivanju svrhe Zaklade. Zaklada provodi i vlastite programe iz navedenih područja.

Zaklada se financira iz dijela prihoda od igara na sreću i nagradnih igara sukladno Zakonu o igrama na sreću te Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načina raspodjele dijela prihoda od igara na sreću te iz osnovne imovine, prihoda od osnovne imovine, donacija i ostalih prihoda sukladno zakonu.

http://kulturanova.hr

Zkn rgb