Logo
Družba Klanjateljica Krvi Kristove svoje poslanje temelji na karizmi Marije De Mattias – karizmi solidarnosti sa siromasima. Djelovanjem izražava poštovanje prema svakoj osobi jer je plaćena Isusovom Krvlju.

Zaklada Marija De Mattias

Zaklada nosi ime po utemeljiteljici Družbe Klanjateljica Krvi Kristove svetoj Mariji De Mattias (1805. – 1866.) koja je rad na edukativnom i odgojnom planu temeljila na poštivanju dostojanstva svake osobe otkupljene Krvlju Kristovom, osobito žena. „Iz toga je veoma jasna raznolikost i širina dužnosti i karitativnih službi na koje smo pozvane i koje sa svoje strane trebamo od srca prihvatiti i vjerno ispunjavati“ (Marija De Mattias). Skraćeni naziv zaklade je: ZAKLADA „MDM“.

Osjetljiva na potrebe pojedinca i društva, djeluje u ime pravde, ljubavi i mira, što su temeljne dimenzije otkupiteljskog poslanja koje je Krist povjerio Crkvi. Zaklada promiče i podržava djelatnosti kojima se unapređuje humanitarni rad i potiče težnja za unapređivanjem ljudskog i kršćanskog dostojanstva svakog čovjeka u društvu.

Glavna svrha Zaklade je trajno pomaganje siromašnih i potrebnih, pružanje potpore mladima u školovanju, pomaganje starijih i nemoćnih osoba te senzibiliziranje javnosti za socijalni i humanitarni apostolat.

Zaklada djeluje na području Republike Hrvatske, a određene aktivnosti koje podupiru svrhu osnivanja može poduzimati i u inozemstvu. Može surađivati sa svim pravnim i fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Zaklada će živjeti od velikodušnosti nesebičnih ljudi. Tko na bilo koji način pomogne djelovanju Zaklade, doprinosit će uspostavi boljega svijeta i očitovati svoju odgovornost za čovjeka u potrebi.

http://www.klanjateljice.hr

Logo t8