Logo
Izvor osnovnog prihoda: Zagrebačka banka, Grad Varaždin, organizacija humanitarnih akcija

Zaklada solidarnosti grada Varaždina

Svrha zaklade je dodjela pomoći za potrebe liječenja; pružanje pomoći posebno socijalno ugroženim osobama, dodjele pomoći učenicima i studentima s područja grada Varaždina koji se školuju u srednjim školama i na visokim učilištima; podupiranja i poticanja znanstvenog rada.