Logo
Misija Zaklade uz osiguranje novčane potpore darovitim, a financijski slabije stojećim studentima, također će uključivati i podupiranje unapređenja nastavnog procesa, ostvarivanje istraživačkih potencijala i ciljeva Sveučilišta te očuvanje i širenje znanja o našoj baštini.

Zaklada Sveučilišta u Zagrebu

Želja nam je poticati izvrsnost u svakom pogledu:

poduprijeti projekte za unapređenje postojećih i uspostavu novih strateški važnih nastavnih programa
poticati uspostavljanje prepoznatljivih centara izvrsnosti na Sveučilištu
razviti prostorne kapacitete
omogućiti jedinstveno iskustvo obrazovanja kroz poticanje međunarodne razmjene studenata, prakse, volonterskog rada, stjecanje iskustva izvan nastavnog procesa, uključivanje studenata u istraživanja, podupiranje inovativnih studentskih i nastavničkih znanstvenih i stvaralačkih projekata.

Zaklada bi omogućila stabilnost u planiranju razvoja Sveučilišta, unutrašnju konkurentnost sustava te osjećaj pripadnosti cjelini sustava. Donatorima bismo omogućili da sredstva doniraju za unaprijed označene svrhe ili pak općenito za potrebe Zaklade Sveučilišta u Zagrebu ili da sami označe neku specifičnu svrhu za koju žele donirati sredstva.

http://www.unizg.hr