Logo
Zaklada potiče i promiče razvoj zajednica i aktivnog građanstva pružanjem financijskih potpora, informiranjem, savjetovanjem i razvojem međusektorske suradnje, te drugim oblicima podrške organizacijama civilnog društva.

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva je neprofitna organizacija koja pruža podršku i potiče razvoj civilnog sektora. Osnovala ju je Istarska županija 4. listopada 2006. godine.

Zaklada svojim djelovanjem stvara aktivno civilno društvo koje u suradnji s javnim i poslovnim sektorom doprinosi razvoju lokalnih zajednica. Kroz zagovaranje, lobiranje i promicanje vrijednosti civilnog društva aktivan je sudionik u procesima stvaranja javnog mišljenja i poticanja aktivnog građanstva, a sve u cilju unapređenja demokratskog društva.

Tri temeljne funkcije:

a) INFORMATIVNA: pruža aktualne informacije iz civilnog društva putem svojih mrežnih stranica, društvenih mreža (Facebook, Twitter), publikacija, objava u medijima i mjesečnog newsletter-a ‘E-trokut’. Isto tako, za sve upite tim Zaklade stoji na raspolaganju svakim radnim danom.

b) EDUKATIVNA: organizira i sudjeluje na radionicama, seminarima, okruglim stolovima i ostalim događanjima na temu civilnog društva u cilju poticanja dijaloga među svim dionicima u zajednici. Zaklada piše i provodi projekte zajedno s inozemnim partnerima čime omogućuje prijenos europskih iskustava i znanja na lokalnu razinu.

c) FINANCIJSKA: tijekom cijele godine Zaklada raspisuje natječaje za projekte i građanske inicijative organizacija civilnog društva i tako doprinosi poboljšanju života u lokalnoj zajednici. Prema unaprijed utvrđenim i javnim kriterijima sredstva se dodjeljuju najkvalitetnijim prijavama.

Vrijednosti na kojima se temelji djelovanje Zaklade jesu: poštivanje ljudskih prava, javnost djelovanja, odgovornost, suradnja i dijalog svih dionika u zajednici, informiranost, tolerancija i uvažavanje raznolikosti, nenasilje, umrežavanje, partnerstvo i međusektorska suradnja.

http://www.civilnodrustvo-istra.hr

Rrr

Povezane inicijative, akcije ili projekti